Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Pågående och avslutade projekt inom näringsämnen i kretslopp i Sverige

Det pågår ett flertal projekt i Sverige som driver på en omställning till näringsämnen i rena kretslopp. Läs mer om dessa projekt nedan:

Syntesprojekt: Återvinning och återanvändning av resurser från avloppsströmmar

+

Slamhygineisering - Kartläggning och utvärdering av tekniker

+

Biokol från HTC: Karakterisering, avsättning och Revaq-certifiering

+

Litteraturstudie - Näringsåtervinning från avloppsvatten

+

FORWarD - Fertilizer value of recirculated waste products - development of methodology for quality control

+

KVAlitetssäkrad STadsgödsel (KVAST)

+

Arena för testbäddar för näringsåtervinning från avloppsströmmar

+

Kretslopp från stad till land i Helsingborg

+

Pilotförsök med kväveutvinning på Hammarby Sjöstadsverk

+

End-of-wastewater

+

Run4Life

+

Baltic Stewardship Initiative

+

Impacts of MicroPlastics in AgroSystems and Stream Environment (IMPASSE)

+

REWAISE

+

Greppa näringen

+

NPHarvest

+

MACRO 3

+

Rest till Bäst

+

Vill du berätta om ert projekt? Ladda ner formuläret nedan, fyll i och skicka in till oss så publicerar vi projektet här!