Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Återvunnen fosfor från EasyMining uppnår foderfosfatkvalitet

26 oktober 2023, 12:38

Fosfor som återvinns från förbränt avloppsslam kan kvalitetsmässigt fungera som fosfat i foder till kycklingar och grisar. Det visar ett samarbetsprojekt mellan SLU, Lantmännen och EasyMining.

Omställningen till cirkulär ekonomi är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och i detta sammanhang är fosfor en nyckelfaktor. EU är idag till stor del beroende av import av fosfater eftersom de flesta gruvor ligger utanför Europa. På grund av den begränsade tillgången ingår fosfor på EU:s lista över kritiska råvaror. Det stora ekologiska fotavtrycket från gruvdrift och långa transporter gör att en säker återvinning av fosfor är betydande för att stärka EU:s värdekedja för livsmedel. Utfällt kalciumfosfat som återvunnits från aska med avloppsslam är ett nytt och hållbart alternativ för att ersätta de foderfosfater som används idag, t.ex. monokalciumfosfat och dikalciumfosfat i djurfoder.

Fosfor behövs för djurens energiomsättning och andra kroppsfunktioner. Då en stor del av den fosfor som finns i spannmål som är huvudingrediensen i gris- och kycklingfoder är fytinbunden, är den svårtillgänglig för djuren att ta upp i fodersmältningen. Därför tillsätts fosformineral (fosfat) i fodret. Det fosfor som inte tas upp av djuret utsöndras i avföring och urin och bidrar till läckage av näringsämnen som kan orsaka hög belastning på miljön. Därför är det viktigt att den tillsatta fosforn har hög smältbarhet, dvs kan tas upp i stor utsträckning i djurets fodersmältning. Det utfällda kalciumfosfat som återvunnits från aska med avloppsslam håller hög kvalitet och är trots en något lägre fosforsmältbarhet, jämfört med monokalciumfosfat, ett mycket intressant alternativ för att möjliggöra att näringsämnen i avloppsströmmar kan ingå i ett rent kretslopp. Parametrar såsom pris, miljöpåverkan och CO2-utsläpp gör att återvunnen fosfor från förbränt avloppsslam kan vara ett hållbart alternativ till andra foderfosfater, vilket ligger i linje med EU:s gröna direktiv, jord till bord-strategin och de globala hållbarhetsmålen.

Författare till detta nyhetsinslag: Magdalena Åkerfeldt, RISE

Länk

https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.100819

https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/kl53n/cdi_crossref_primary_10_1016_j_animal_2023_100819

 

Referens

Presto Åkerfeldt M, Stiernström S, Sigfridson K, Ivarsson E. 2023. From sewage sludge ash to a recycled feed phospahte – digestibility of precipitated calcium phosphate in broiler chickens and growing pigs. Animal 17 (6), 100819.

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-30

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04