Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

PFAS-ämnen kartlagda på 38 reningsverk i USA

08 mars 2023, 11:49

I en omfattande studie har forskare i USA kartlagt förekomsten av PFAS-ämnen i inkommande och utgående avloppsvatten, samt i slam. Studien visar att en majoritet av PFAS-ämnena följer med det renade avloppsvattnet, men att det finns stora skillnader mellan reningsverken gällande var PFAS-ämnen hamnar.

Läs studien av Schaefer med flera (2023) i sin helhet i tidskriften Water Research.

Historiskt har PFAS-ämnen i avloppsvatten spårats med så kallade riktade analyser, där ett enskilt ämne detekteras och kvantifieras i ett prov. För PFAS finns det olika analyspaket där olika många ämnen inkluderas. I Sverige analyseras vanligtvis PFAS11, där 11 PFAS-ämnen är inkluderad. Kommande lagstiftning fokuserar dock också på PFAS4 där fyra PFAS-ämnen inkluderas eller PFAS24 som då innefattar 24 ämnen. I dagens samhälle bedöms det finnas runt 10 000 PFAS-ämnen och för att spåra en grupp av ämnen har andra analyser utvecklats. I den amerikanska studien har riktade analyser genomförts tillsammans med så kallade TOP-analyser (totalt oxiderbara prekursorer) och suspect screening där analys av ämnen som misstänkts förekomma i ett prov görs. I katalogen som användes för suspect screening i studien ingick 1 400 PFAS-ämnen.

I TOP-analysen oxideras PFAS-ämnen med ett kraftigt oxidationsmedel och sen görs en riktad analys på ett per av de klassiska PFAS-ämnena före och efter oxidationen. På detta sätt får man en uppfattning om hur mycket okända PFAS-ämnen som finns i ett vattenprov och som i ett senare skede i naturen kan brytas ner till de klassiska PFAS-ämnena. Den amerikanska studien visade att mellan 21 – 88 % av PFAS-ämnena som kvantifieras med en TOP-analys inte kunde kvantifieras med de riktade analyser som genomfördes på 40 PFAS-ämnen.

Riktade analyser visade att en majoritet av PFAS-ämnena som lämnade reningsverk följde med utgående renat avloppsvatten, men det finns en stor skillnad mellan reningsverken. Analysen av 40 PFAS-ämnen indikerade att mellan 23 – 96 % dessa följde med det renade avloppsvattnet, och resterande återfanns i slammet. Ett liknande resultat sågs när massflöden av de ämnen som inkluderades med suspect screening. Sjuttioen procent av reningsverken hade mer semi-kvantifierbara PFAS-ämnen i utgående avloppsvatten än i slammet. Kvantifieringen som görs med suspect screening är dock mer osäker än för riktade analyser, men kan användas för att utvärdera trender av ett stort antal ämnen.  

Studien visar att det finns PFAS-ämnen i avloppsvatten och att en del, eller till och med en majoritet av dessa, är okända ämnen. Forskarna efterlyser därför fler studier och en vidare utveckling av analysmetoderna för förbättrad kvantifiering av kända och okända PFAS-ämnen i både vatten och slam, samt uppströms reningsverken.

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04