Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Medlemskap

Svenska näringsplattformen samlar nyckelaktörer som har möjlighet och intresse av att tillsammans påverka och driva utvecklingen i Sverige för att maximera återanvändning av växtnäringsämnen med ursprung i avlopp. 

Som medlem i Svenska näringsplattformen skapar du förutsättningar för aktionsbaserad forskning med starka deltagarprocesser som behövs för att driva detta tvärdisciplinära område framåt. 

Plattformen skapar en kunskapsnod och neutral beröringsyta för projektutveckling i samverkan och bistår med resurser i form av:

 • kunskapsinsamling och kunskapsspridning
 • processledning
 • projektgenomförande 
 • gemensamma aktiviteter  

Vad får jag tillgång till som medlem? 

Som betalande medlem till plattformen får din organisation: 

 • Tillgång till medlemsportal innehållande rapportbibliotek, diskussionsforum och projektiniteringsforum.

 • Medverkan i gemensamma projekt.

 • Möjlighet att påverka plattformens verksamhet och fokus genom plattformens styrgrupp.

 • Medverkan på plattformöten till självkostnadspris.

 • Medverkan på årlig workshop med specifikt tema.

 • Medverkan i projektinitieringsmöten.

 • Organisationspresentation på plattformens hemsida. 

 • Tillgång till expertis och nätverk inom plattformen/Utbyte av kunskap och erfarenheter.

Det största värdet av plattformen skapas genom samverkan mellan aktörer från hela värdekedjan; från avloppsvattenhantering till användning av återvunna näringsämnen på produktiv mark.  

Tillsammans håller plattformen en gedigen omvärldsbevakning och tillsammans skapar vi kollektivt lärande.

En vision på lite längre sikt är att det ska finnas en särskild pott med projektmedel som plattformen har tillgång till för att finansiera och driva behovsbaserade samverkansprojekt.