Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Medlemskap

Svenska näringsplattformen samlar nyckelaktörer som har möjlighet och intresse av att tillsammans påverka och driva utvecklingen i Sverige för att öka återanvändning av växtnäringsämnen från avloppsfraktioner.

Som medlem i Svenska näringsplattformen skapar du förutsättningar för aktionsbaserad forskning med starka deltagarprocesser som behövs för att driva detta tvärdisciplinära område framåt. 

Plattformen skapar en kunskapsnod och neutral beröringsyta för projektutveckling i samverkan och bistår med resurser i form av:

  • kunskapsinsamling och kunskapsspridning
  • processledning
  • projektgenomförande 
  • gemensamma aktiviteter  

Vad får jag tillgång till som medlem? 

Som betalande medlem till plattformen får din organisation: 

  • Medverkan i gemensamma projekt
  • Möjlighet att påverka plattformens verksamhet och fokus genom plattformens styrgrupp
  • Medverkan på årlig konferens till självkostnadspris
  • Medverkan på medlemsmöten
  • Organisationspresentation på plattformens hemsida
  • Tillgång till expertis och nätverk inom plattformen samt utbyte av kunskap och erfarenheter.

Det största värdet av plattformen skapas genom samverkan mellan aktörer från hela värdekedjan; från avloppsvattenhantering till användning av återvunna näringsämnen på produktiv mark.  

Tillsammans håller plattformen en omvärldsbevakning och tillsammans skapar vi ett kollektivt lärande.