Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Aktuellt inom växtnäringsämnen i kretslopp i Sverige

Här publicerar vi nyheter och omvärldsbevakning kring växtnäringsämnen i kretslopp. Det puttrar på många håll och här presentera vi en överblick.

Nu kan du anmäla dig till Svenska Näringsplattformens nyhetsbrev för att kvartalsvis få en uppdatering av vad som hänt sen sist. Vi sammanfattar vad som hänt och är på gång inom området samt informerar om kommande träffar och aktiviteter.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

2022-01-14 Ny studie visar att avloppsslam och stallgödsel förbättrar markens biologiska funktioner

I en nyhet från greppa näringen finns att läsa att ett danskt forskarteam har kunnat se en förbättring av markens egenskaper vid tillförsel av såväl avloppsslam som stallgödsel. I försöken studerades såväl förekomsten av läkemedel i slam, i slamgödslad jord och i jord som gödslats med humanurin. Dessa försök jämfördes med försöksrutor som gödslats med mineralgödsel. Man mätte också mikrolivet i jorden i försöken.

Läs hela nyheten

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04