Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sammandrag av IWA Conference on Nutrient Removal and Recovery 2020

11 september 2020, 10:00

Europe is on the verge of substantial recycling of phosphorus.” Detta deklarerade Anders Nättorp, schweiziska fosforplattformen, i sin key-note speech på onsdagen. De tre dagarna av virtuell konferens bjöd på näringsåtervinning med perspektiv från hela världen. Svenska näringsplattformen presenterar här några spännande utdrag. 

Den 1-3 september hölls IWA Nutrient Removal and Recovery Conference, arrangerat av Aalto universitet och Helsingforsregionens miljötjänster (HSY). I helt virtuell tappning, fick deltagarna lyssna på föredrag med forskare och utövare från hela världen, göra inlägg i efterföljande diskussioner genom chatfunktioner i realtid och träffa nya bekantskaper i ”one-on-one” chatrum. Det fanns även en virtuell bastu, såklart!

Klara Westling och Emma Lundin fick det angenäma nöjet att hålla key-note speech på onsdagen om uppstarten och samarbetet mellan olika aktörskategorier i Svenska Näringsplattformen. Du kan se hela presentationen ovanför. 

Dragningen om Svenska Näringsplattformen hölls direkt efter att Anders Nättorp på den schweiziska fosforplattformen inledde dagen. Anders gav en överblicksbild av hur fosfor-försörjning potentiellt kan förbättras på EU-nivå. EU importerar idag 91% av sitt fosforbehov och samtidigt skulle fosfor återvunnen från avloppsvatten, slakthus och matavfall potentiellt täcka nära hälften av det totala behovet och en förbättrad hantering av stallgödsel kan nära täcka den andra hälften. ”Europe is on the verge of substantial recycling of phosphorus..” menar Nättorp. Han belyste också betydelsen av den nya europeiska gödselförordningen, som nu även inkluderar fosfatsalter och askor och därav spelar dessa ämnen på samma spelplan som jungfruligt material. Alla material och produktfunktionskategorier listade i förordningen har nu samma krav på innehållsförteckning och bedömningsförfarande för CE-märkning, ett viktigt steg för att säkerställa fosforbehovet i Europa.

Några utdrag från konferensen:

Fosforbelastningen i Finska viken har under de senaste åren gått ner men den harmfulla påverkan av övergödning på viken och hela Östersjön förblir och det finns mycket kvar att göra! Detta menar Ari Kangas, Nationell projektsamordnare på Finska miljödepartementet.

Åhörarna fick höra om kväverening med minskat behov av kolkälla och därav minskad växtusgasutsläpp i Melbourne och om betydelsen av slamförtätning (”Sludge densification”) och om hur klimatförändringarna och ökad nederbörd skapar nya utmaningar för mellanöstra USA.

Möjligheten att skapa en ännu bättre affärsmodell för Ash2Phos-metoden genom att också återvinna silikatsand presenterades av Ramböll. Denna sand kan sen användas i betongproduktion. Vi fick höra om EU-projektet Run4Life som har ett konsortium av aktörer som täcker hela kedjan från hushåll till jordbruk. Tillsammans demonstrerar de näringsåtervinning från sorterade system på fyra olika platser i Europa, varav den största är i Helsingborg.

En intressant diskussionspunkt: Hur kan marknaden övertygas om att acceptera återvunna produkter? Från erfarenheter i Run4Life är det otroligt viktigt att inkludera de boende på demonstrations-siterna och tidigt ha workshops med lantbrukare ihop med andra intressenter för att öka kunskapen om produkterna.

En ökning av fosfonater har uppmärksammats de senaste åren berättar Asya Drenkova från Tallins Tekniska universitet. Dessa föreningar utgör en del av den lösliga icke-reaktiva fosforn i avloppsvatten och är svårt att rena bort. En magnetisk absorbent presenterades som en möjlig lösning!

Dagen var späckad med intressanta innovationer och lösningar för att fånga näringsämnena kväve och fosfor från avloppsvatten. Via in situ-genererade magnetitnanopartiklar presenterades som en möjlighet för att fastlägga både sulfider och fosfater.

Även mer övergripliga frågor behandlades såsom ansvarsfördelning. Detta har alltid legat bakom RAVITA’s utveckling, att ARVs ansvar i första hand är att säkerställa god kvalitet på utgående vatten men att i andra hand kan de också ha en roll att utvinna näringsämnen.

Att tänka utanför boxen och fundera på vilka av alla lovande tekniker som kan passa i det enskilda fallet diskuterades. Karin Jönsson som modererade en session on fosfor-återvinning sammanfattade sessionen med att ”Kanske måste olika metoder kombineras för att uppnå det vi verkligen vill uppnå".

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04