Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Rapporter om förutsättningar, hinder, drivkrafter och möjligheter för kretslopp av näringsämnen

Här presenterar vi rapporter och artiklar från projekt utförda i Svenska Näringsplattformens direkta regi och även andra nyckelrapporter inom ämnet näringsämnen i kretslopp.

Rapporter från projekt initierade och genomförda genom Svenska Näringsplattformen:

Tips på andra rapporter som gör dig uppdaterad på senaste rön och kunskapsläge inom området:

Framtidens slamhantering vid Roslagsvatten Behandling av kommunalt orötat slam med HTC-teknik (OxyPower HTC™) och rening av HTC-vatten med SBR och MBBR. En rapport från IVL.Författare Christian Baresel, Peter Axegård, Aleksandra Lazic, Niclas Bornold, Jing-Jing Yang, Andriy Malovanyy. IVL, 2023. 

Ash Transformation during Fixed-Bed Co-combustion of Sewage Sludge and Agricultural Residues with a Focus on Phosphorus, En vetenskaplig artikel från Luleå Tekniska Universitet. Författare: Joel Falk, Thomas Karl Hannl,* Marcus Öhman, Ali Hedayati, and Nils Skoglund (Umeå universitet), 2023.

Fosfor, kväve, kalium och svavel – tillgång, sårbarhet och återvinning från avlopp.
En rapport från Håkan Jönsson, SLU 2019.

Reframing human excreta management as part of food and farming systems.
En vetenskapligt publicerad artikel av en internationell samling renommerade forskare: Robin Harder, Rosanne Wielemaker, Sverker Molander och Gunilla Öberg, 2020.

Översikt över återvinning av fosfor och kväve från avlopp i nio utvalda länder.
En rapport från Vinnova-finansierat projekt. Författare: Erik Kärrman, Christina Anderzén, Bo von Bahr, Johan Berg, Johanna Nilsson, 2019.

Tekniska Processer för fosforåtervinning ur avloppsslam.
En underlagsrapport till den statliga utredningen SOU 2020:3 som ger översikt av befintliga tekniker och hur väl de uppfyller olika kriterier. Författare: Bo von Bahr och Erik Kärrman

Källsorterande system för spillvatten och matavfall.
En sammanställning av erfarenheter, genomförande, ekonomi och samhällsnytta av källsorterade avloppsystem. Författare: Erik Kärrman, Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Marinette Hagman och Sofia Dahl, 2017. 

Återvinning av fosfor från avloppsvatten och slam till produkter.
Slutrapporten av det 3-åriga samverkansprojektet Återvinning av fosfor från slam till produkter. Författare: Erik Kärrman, Serina Ahlgren, Per-Anders Algerbo, Bo von Bahr, Jesse Fahnestock, Emelie Ljung, Lena Rodhe, Elena Talalasova, 2020.

Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk
Rapporten sammanställer analyser av mikroplaster inklusive däckpartiklar i ett antal vatten- och slamflöden − till, inom och från avloppsreningsverk. Rapporten ska hjälpa VA-huvudmännen att ta välgrundade beslut om eventuella åtgärder för att minska mängden mikroplaster till miljön. Författar: Susanne Tumlin och Cecilia Bertholds, 2020

Potential for circularity in the agri-food system - An analysis of nitrogen and phosphorus flows in the Baltic Sea catchment area
En rapport framtagen inom Baltic Stewardship Initiative, ett initiativ från Världsnaturfonden (WWF) med mål att minska läckage av näringsämnen till Östersjön genom ökat kretslopp av näringsämnen i livsmedelsproduktionsvärdekedjan. Från 2020.

Avloppsslam på åkermark - Vad behöver vi veta om oönskade organiska ämnen?
Rapporten sammanfattar 11 svenska studier på tillförsel av organiska ämnen vid slamgödsling och identifierar kunskapsluckor, vad mer behöver vi känna till? Författare: Maritha Hörsing, 2018.

Slamtillförsel på åkermark
Är en purfärsk 70-sidor lång projektrapport som detaljerat redogör för effekter på mark och gröda vid försöksodlingar med slamspridning under åren 2015-2018. Här får du även en sammanfattning av de samlade resultaten och erfarenheterna från nära 40 års dokumenterade fältförsök. Författare: Christopher Gruvberger, Ann Thorén, Ulrika Dyrlund Martinsson, Anders Finnson, Lin Linde, Anders Persson, Agneta Thoer Leander och Hans Bertil Wittgren, 2020.

Känner du till nån mer rapport som inte finns listad här men som du tycker borde finnas här, tipsa oss gärna!

Som betalande medlem får du tillgång till plattformens kompletta rapportbibliotek genom medlemsportalen!