Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Medlemmar av Svenska näringsplattformen

Alla som har möjlighet och intresse att bidra i en omställning till näringsämnen i rena kretslopp är välkomna att känna sig en del av plattformen. De aktörer som listas här är Svenska näringsplattformens medlemmar och är de som styr plattformens aktiviteter:

Käppalaförbundet

+

IVL Svenska Miljöinstitutet

+

VA SYD

+

RISE Research Institutes of Sweden

+

Stockholm Vatten och Avfall

+

Gryaab

+

Uppsala Vatten och Avfall

+

YARA

+

Tekniska Verken i Linköping

+

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

+

Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB)

+

Svenskt Vatten

+

Easy Mining

+

C-Green Technology

+

Mälarenergi

+

Kemira Kemi AB

+

Roslagsvatten

+

Lidköpings kommun Teknisk Service Vatten-Avlopp

+

Cambi Solutions AS

+

Ecoloop

+

Söderhamn Nära AB

+

Mälardalens Universitet

+

WRS

+

Hydropress Huber

+

Biototal

+

VA-Guiden

+

Feralco AB

+

Ekobalans Fenix AB

+

Rumicon AB

+

Luleå Miljöresurs AB (Lumire)

+

Plattformen är öppen för alla aktörer som vill bidra till en omställning till växtnäring i en cirkulär ekonomi. Alla är välkomna att ta del av nyheter och kunskap som presenteras på hemsidan samt möjlighet att medverka på plattformens årliga möten. Alla intresserade är också välkomna att ta del av plattformens nyhetsbrev.

Betalande medlemmar, som beskrivs ovan, får också tillgång till plattformens medlemsportal. I portalen finns bland annat ett rapportbibliotek, ett diskussionsforum och ett projektinitieringsforum. Medlemmar får också möjlighet att påverka plattformens fokus och inriktning genom plattformens styrgrupp. Medlemmar inbjuds också in att delta i plattformens gemensamma projekt samt deltar i möten och workshops till enbart självkostnadspris.