Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Om Svenska näringsplattformen

Svenska näringsplattformen finns för att stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsvatten är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen. 

Näringsplattformen koordineras gemensamt av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet för att säkerställa oberoende och empiriskt understödd informationsspridning och informationsinhämtning.

Plattformens koordinatorer tillsammans med dess medlemmar håller ständig omvärldsbevakning och knyter kontinuerligt relevant kunskap till plattformens informationskanaler. På plattformens medlemsportal kan medlemmarna ha direktkontakt och där samlar vi alla relevanta rapporter, tips och hjälp till varandra, nyheter och möjlighet till direkt erfarenhetsutbyte. Tillsammans samlar vi en magnifik kunskapsbredd och skapar en bred kontaktyta med behovsägare, beslutsfattare och de senaste vetenskapliga studierna inom området.

Näringsplattformen vill främja ett sektorsövergripande angreppssätt på utmaningarna kring näringsämnen genom att möjliggöra tvärinstitutionell samordning och samarbete; i partnerskap inom och mellan olika sektorer för att ta steg framåt i rätt riktning och undvika tröghet i övergången till näringsämnen i en cirkulär ekonomi.

Såhär säger några av plattformens medlemmar om vad de vill få ut av sitt medlemskap:

Viktigt med brett deltagande! Att hela kedjan täcks in.

Cecilia Bertholds, Käppalaförbundet

Näringsplattformen fokuserar i dagsläget på näringsåtervinning från avloppsfraktioner och näringsrika avloppsvattenflöden. Plattformens ambition är att framöver bredda perspektivet till att inkludera fler näringsrika restströmmar från samhälle och natur.

Plattformen skapar en kunskapsnod och en gemensam kontaktyta för alla olika typer av aktörer som behövs för att säkerställa ett kretslopp av näringsämnen. Ta gärna kontakt med oss! 

KONTAKTPERSON

Elin Kusoffsky
Projektledare RISE

+46 10 516 69 90
elin.kusoffsky@ri.se

Linus Karlsson
Projektledare IVL

+46 10 788 66 95
linus.karlsson@ivl.se

Svenska näringsplattformen initierades under våren 2019 av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med fem svenska VA-bolag, VA SYD, VIVAB; Gryaab, Käppalaförbundet och Stockholm Vatten och Avfall. Vinnova var huvudfinansiär för att projektleda initieringen och etableringen av plattformen under 2019 och 2020. Sedan september 2020 finansieras plattformen genom medlemsavgifter.