Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Om Svenska näringsplattformen

Svenska näringsplattformen finns för att stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsvatten är en del av ett kretslopp.

Plattformens koordinatorer tillsammans med dess medlemmar knyter kontinuerligt relevant kunskap till plattformens informationskanaler. 

Vad vi gör: 

  • Skapar ett systemperspektiv och gör kunskap lättillgängligt
  • Samordnar aktiviteter inom näringsåtervinning från avloppsvatten och slam
  • Skapar förutsättningar för gemensamma forskningsinitiativ på området

Hur vi arbetar:

  • Hemsida och regelbundna nyhetsbrev
  • Arrangerar årlig konferens
  • Anordnar andra sammankomster som studiebesök, workshops och webbinarier
  • Håller regelbundna medlemsmöten inklusive projektinitiering
  • Deltar i och rapporterar från aktuella möten och konferenser
  • Skapar kontaktytor mellan olika aktörer

Såhär säger några av plattformens medlemmar om vad de vill få ut av sitt medlemskap:

Viktigt med brett deltagande! Att hela kedjan täcks in.

Cecilia Bertholds, Käppalaförbundet

Näringsplattformen fokuserar i dagsläget på näringsåtervinning från avloppsfraktioner och näringsrika avloppsvattenflöden. Plattformens ambition är att framöver bredda perspektivet till att inkludera fler näringsrika restströmmar från samhälle och natur. Plattformen skapar en kunskapsnod och en gemensam kontaktyta för alla olika typer av aktörer som behövs för att säkerställa ett kretslopp av näringsämnen. Ta gärna kontakt med oss! 

KONTAKTPERSON

Elin Kusoffsky
Projektledare 

+46 10 516 69 90
elin.kusoffsky@ri.se

Madelen Malm
Koordinator

+46 10 516 63 55
madelen.malm@ri.se

 

 

Svenska näringsplattformen initierades under våren 2019 av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med fem svenska VA-bolag, VA SYD, VIVAB; Gryaab, Käppalaförbundet och Stockholm Vatten och Avfall. Vinnova var huvudfinansiär för att projektleda initieringen och etableringen av plattformen under 2019 och 2020. Sedan september 2020 finansieras plattformen genom medlemsavgifter.