Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Storskalig kartläggning av PFAS-ämnen på jordbruksmark i Maine, USA

11 april 2022, 16:30

I förra vecka läste vi i ETC om hur höga halter av PFAS-ämnen har förorenat mjölk i delstaten Maine i USA. Kraftigt förhöjda nivåer av PFAS-ämnen hittades i mjölk från en gård år 2020 vilket föranledde en av gigantisk kartläggning av hur dessa föroreningar sprids.

Delstaten Maine är en föregångare i USA vad gäller kartläggning och reglering av PFAS-ämnen i miljön, vatten och mat. PFAS-problematiken har länge varit känd i delstaten där höga halter har hittats runt flyg- och militärbaser och närliggande grundvatten och vattenmiljöer. Höga halter PFAS uppmättes i fisk för ungefär ett decennium sedan och en kartläggning av spridningen i vattenmiljöer har pågått sedan dess.

Nästa på tur i delstaten var jordbruket där PFAS hittades i mjölk första gången 2016. Halterna var då inte häpnadsväckande, men år 2020 gjordes ett nytt fynd med kraftigt förhöjda halter. PFAS-ämnen tros ha spridits via slam från avloppsreningsverk eller slam från pappersbruk som har använts för att gödsla betesmark eller vallodlingar. PFAS-ämnena i avloppsslammet härstammar från konsumentprodukter och från påkopplade industrier eller deponier som skickar sitt processavloppsvatten till kommunal rening. I Maine tros även påkopplade pappersbruk vara en stor källa då dessa har använt PFAS-ämnen vid ytbehandling av sina produkter. Slam från pappersbruken som också har spridits på jordbruksmark har också visat sig innehålla höga PFAS-halter.

Delstaten testar nu PFAS-halten i jord på över 500 platser. Beroende på vad kartläggningen visar kan det bli aktuellt med ännu fler områden. Totalt satsar Maine 55 miljoner dollar på kartläggningen, forskning och åtgärder för att komma till rätta med PFAS-problematiken.  

I Maine har även arbetet med att fasa ut PFAS påbörjats. Från och med förra året måste pappersbruken rapportera hur mycket PFAS de använder och släpper ut. Till 2030 ska användningen av PFAS-ämnen vara helt borta. Även I Sverige har PFAS-diskussionen legat högt på agendan de senaste åren. Efter pådrivning av Sverige beslutade EU förra året att förbjuda 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. Sverige har dock fortsatt sina påtryckningar och lobbar för att all PFAS-användning som inte är nödvändiga för samhället ska förbjudas. Om förslaget träder i kraft kan användningen av PFAS förbjudas redan 2025. I Sverige arbetar också de reningsverk som är anslutna till Revaq med att minska förekomsten av PFAS i slam genom uppströmsarbete. Provtagning på slam har bedrivits på ett flertal reningsverk i ett decennium. Just nu pågår även en studie på Örebros Universitet om hur PFAS-ämnen beter sig på slamgödslad mark.   

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04