Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

40 år av slamförsök sammanfattas artikel i tidsskriften vatten

22 september 2023, 16:27

Slamförsöken i området Scania i södra Sverige har fyllt 40 år. I en artikel i tidsskriften vatten har tre författare från VA-syd och hushållningssällskapet Skåne sammanfattat de viktigaste resultaten från de unika långtidsförsöken. 

I försöken har olika försöksled följts i fråga om skördeeffekter, mullhalter, tungmetallinnehåll i slam och jord bland mycket annat. Försöken är uppbyggda kring en idé där vissa försöksrutor förses med en "normalgiva slam" (denna giva räknas idag som ganska hög enligt författarna, men utgår från den normalgiva som gällde 1981). Andra försöksrutor slamgödslas ej, medan en tredje kategori försöksrutor förses med en giva motsvarande 3 gånger en normal slamgiva. Detta utgör de tre försöksleden A (inget slam), B (normalgiva slam) samt C (tredubbel slamgiva). För samtliga försöksled görs vissa rutor utan tillförsel av mineralgödsel, andra rutor halv giva mineralkvävegödsel  och hel PK-giva mineralgödsel och vissa rutor hel giva handelsgödsel (NPK). Det kan vara lite svårt att hänga med, men systemet utgör en intressant grund för att kunna dra slutsatser om slammets bidrag till odlingen - både gällande fördelar som skördeökningar och ökad mullhalt men även de nackdelar som bland annat ökad halt tungmetaller i jord kan utläsas i försöken. 

I artikeln kan man bland annat se mullhaltens utveckling över tid i olika försöksled med och utan slamtillförsel. Att slamtillförsel har lett till skördeökningar har varit konsekvent under försökstiden, och gäller för samtliga grödor som tas upp i rapporten men med olika stor effekt på olika grödor. I artikeln beskriv även hur växtnäringsinnehållet i de inom försöken spridna slammen sett ut över tid. I tabeller med tungmetallinnehållet i det spridna slammet är det glädjande att se hur stora framsteg som gjorts sedan början av 1980-talet med konsekvent sänkta halter. Dock är kadmiumhalten i nästan samtliga slamgödslade led högre än i de försöksled som enbart gödslats med mineralgödsel. Skillnaden mellan det försöksled som getts en "normal slamgiva" jämfört med det ej slamgödslade försöksledet var ca 1-2% över hela försöksperioden, medan det försöksled som försetts med en tredubblad slamgiva hade ca 3-13% högre kadmiumhalter. 

I texten visas även de försök som gjorts på bland annat tungmetallinnehåll i gröda, oönskade organiska ämnen i jord, mikroplaster i jord med mera. En mycket intressant läsning som på ett snyggt sätt presenterar de många intressanta forskningsresultat som fåtts i denna unika miljö. Läs artikeln hos tidskriften vatten

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-30

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04