Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

European Sustainable Phosphorus Conference i Wien

30 juni 2022, 15:50

Svenska näringsplattformen var på plats för att representera plattformen och följa händelserna inom området. Konferensen, som var den fjärde i ordningen, skulle egentligen hållits 2020, men blev midsommarveckan 2022 äntligen verklighet. Det var en stor sammanslutning intresserade från såväl industri, akademi och VA- och avfallsbranschen.

Konferensen, som pågick i 3 dagar (inräknat studiebesök och det anslutande forskningsmötet "PERM")  handlade brett om hållbar fosforhantering och ämnena spände över allt från konsekvenser av näringsläckage till gödsel- och cementproducenters syn på möjligheten till cirkulära värdekedjor för fosfor och restprodukter. 

Det var tydligt att det i Europa finns en stark trend att gå mot fosforåtervinning från slamaska, men också att den trenden till stor del också bygger på en annan infrastrukturhistoria än den som är i majoritet i Sverige. I många länder där beslut fattats om fosforåterföringskrav och policys om förbränning kommit till stånd finns också en befintlig infrastruktur och lång historia av förbränning, och inte sällan en större befolkningsdensitet. Med det inte sagt att dessa tekniker inte kan vara intressanta i svenska förhållanden - men skillnaden i befintliga system blev tydlig, bland annat vid studiebesöket på den förbränningsanläggning i Wien som idag tar emot och förbränner slam från det närliggande reningsverket och från andra reningsverk och har gjort så sedan 1980-talet. 

En hel del av teknikpresentationerna lyfte problem med återvinning av fosfor från slam som en följd av järnbaserad fällningskemikalie som innebär att även slamaskan innehåller stora mängder järn. Olika processer hanterar de järnhaltiga slammen och slamaskorna olika, men näringsplattformens medlemmar EasyMining och Kemira deltog båda med presentationer om olika tekniker för återvinning av fosfor även från järnrika slam och slamaskor. Teknikutvecklingen på området går fort och det finns en stor mängd olika tekniker som erbjuds i olika mognadsgrad. Även om det finns få anläggningar i fullskala visar presentationerna på konferensen ändå på att många tekniker nu utvärderats och utvärderas i pilotskala, och att denna pilotskala inte helt sällan motsvarar en storlek av 10 000 PE eller mer, med andra ord pilottester i en skala som kan motsvara ett fullskaligt reningsverk i en mindre svensk ort. 

En av de riktigt positiva medskicken var de många gödseltillverkarna som var på plats och intygade att de har stort intresse i cirkulära näringsprodukter. De lyfte såväl stora möjligheter, men även utmaningar för de cirkulära processerna. En utmaning är förstås att uppnå tillräcklig kvalitet, och att produkterna har en sådan form att de kan gå in i befintliga eller nya värdekedjor, men oavsett passa in i den enorma globala logistik som livsmedelsindustrin är beroende av. Andra utmaningar som lyftes var att nya klimatsmarta gödselprodukter skiftar över branschen till en vätgasbaserad ekonomi, och denna nya verkligheten kommer kräva ammoniak i stora mängder, men även stora mängder förnyelsebar energi och vara beroende av andra ämnen som kol och svavel. Men även om det lyftes att det fortfarande finns stora utmaningar var det trots allt ett stort intresse för en ökad användning av cirkulärt fosfor som förmedlades från gödselprodukstillverkarna. 

En intressant dragning var också om nya Fertilizer product regulation (FPR) som börjar gälla i juli 2022, en lagstiftning på EU-nivå som möjliggör, men inte kräver, CE-märkning av gödselprodukter som innehåller råvaror från cirkulära processer. Den harmoniserade möjligheten till testning och CE-märkning av produkten innebär att den produkt som genomgått testning kan säljas på hela EU-marknaden, oavsett nationella lagstiftningar. En produkttestning enligt FPR innebär också att end-of-waste anses uppnått och många hinder för produktifiering ska förhoppningsvis därmed överbryggas. FPR innehåller innehåller dock inte alla typer av återvunna produkter och inte häller alla typer av substrat, för de produkter som ligger utanför FPR finns fortfarande samma möjligheter som innan att gå vägen genom end-of-waste regulation med flera lagstiftningar för att lansera sin produkt. Ett tips från EU-kommissionen var också att se till att ladda ned den senaste versionen, då regelverket redan genomgått fyra revideringar sedan 2019. 

Allt som allt var det en otroligt intressant konferens med många nya perspektiv, många intressanta möten och många trådar att ta vidare. En  mer utförlig rapport från konferensen finns under reportage.

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04