Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sammandrag av workshop med tema "Vilka krav ställer lantbrukarna på gödselprodukter med återvunnen näring?"

15 december 2020, 08:18

På eftermiddagen den 5 november samlades cirka 40 personer för att diskutera vilka krav framtida gödselprodukter med ursprung i avlopp bör eller måste uppfylla samt vilka aktiviteter som behöver genomföras för att dessa krav ska kunna uppfyllas. Workshopen genomfördes i samarbete mellan svenska näringsplattformen och forskningsprojektet End-of-Wastewater.

Vid ett eventuellt framtida krav på återföring av näringsämnen med ursprung i avlopp, behövs en helt ny marknad skapas, och en systemomställning behöver ske hos samtliga inblandade aktörer, men främst hos avloppsreningsverk, slamentreprenörer och teknikutvecklare. För att underlätta denna omställning krävs att alla inblandade aktörer har rätt förväntningar på varandra och att ansvarsfrågan är tydligt utredd. Syftet med denna workshop var att förtydliga vilka förväntningar som lantbrukarna, dvs slutkonsumenten, har, på de gödselprodukter som tillverkas och som har ursprung i avlopp.

Workshopen var uppdelad i två delar. Den första delen fokuserade på vilka krav som framtida produkter bör eller måste uppfylla. Eva Salomon från RISE berättade generella krav på gödselprodukter, Jan Eksvärd från LRF berättade om lantbrukets syn på kretslopp av näringsämnenoch Nelson Ekane från SEI berättade om risker och möjligheter med näringsämnen i kretslopp.

Passet avslutades sedan med diskussioner i mindre grupper där varje grupp skulle försöka prioritera mellan olika typer av krav. En sammanställning av resultatet av denna prioritering visas nedan, både som en total sammanställning från alla deltagare på workshopen samt en specifik sammanställning över vad enbart deltagande lantbrukare (användare av produkterna) angett som viktigast.

Viktigast krav att uppfylla enligt alla medverkande på workshopen:

 1. Renhet – inget eller minimalt innehåll av föroreningar i produkten
 2. Hållbarhet i ett systemperspektiv
 3. Social acceptans för användning av produkten

Viktigast krav (topp 3) att uppfylla enligt medverkande lantbrukare:

 1. Renhet – inget eller minimalt innehåll av föroreningar i produkten
 2. Specifikation av näringsinnehåll i produkten
 3. Social acceptans för användning av produkten

Andra delen av workshopen fokuserade på hur vi ska uppnå att de krav som specificerats i den första delen uppfylls. Passet inleddes med att Maximilian Lüdtke från Naturvårdsverket berättade om deras arbete och syn på näringsämnen i kretslopp. Efter detta följde två inspirerande initiativ från verkligheten. Göran Hoas från Bjers Gård på Gotland berättade om hur de arbetar med kretslopp av näringsämnen inom gården och Hamse Kjerstadius från NSVA berättade om den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg, där sorterande VA-system ger goda förutsättningar för näringsämnen i kretslopp.

Workshopen avslutades sedan med diskussioner i mindre grupper där olika aktiviteter för att möjliggöra kretslopp av näringsämnen med ursprung i avlopp. Viktiga aktiviteter som fastslogs i dessa diskussioner var bland annat (listade utan inbördes ordning):

 • Nationellt återföringsmål för flertalet näringsämnen (inkluderande andra branscher än enbart VA-branschen)
 • Tydligt regelverk med tydlig ansvarsfördelning.
 • Systemanalyser/hållbarhetsanalyser/LCA ska genomföras på liknande sätt, för att möjliggöra korrekta jämförelser mellan olika system
 • Kvoteringssystem för att möjliggöra ingång på marknaden (ex. krav på viss andel återvunnen näring i gödselprodukter)
 • Ersätta kombinerade avloppssystem med duplikata eller sorterande system.
 • Fortsatt uppströmsarbete för att minska mängden föroreningar i inkommande avloppsvatten.
 • Skapa certifieringssystem för kvalitetssäkring av produkter (ev. uppdatering av REVAQ).
 • Finansiell stöttning för fortsatt teknikutveckling.
 • Genomförande av odlingsförsök med nya produkter.

Svenska näringsplattformen kommer att ta vidare resultatet i sina kommande aktiviteter och jobba för att aktiviteterna ovan genomförs.

En mer detaljerad rapport från workshopen kommer att publiceras i början av 2021.

Tack alla medverkande för en givande workshop!

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-30

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04