Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sammandrag från Svenskt vattens #NAM21 dag 2 om resurshushållning

10 februari 2021, 14:25

Den 9:e till 10:e februari hölls Nationella konferensen för avlopp och miljö, denna gång i digital tappning. Under dag två var temat "Resurshushållning hand i hand med utsläppsbegränsningar". Nedan följer några korta ord om de presentationer som kan kopplas till frågor om näringsåtervinning från avlopp. Hela programmet och kontaktpersoner hittar ni här

Inledningsvis så pratade Anders Finnson om arbetet inom expertgruppen för cirkulär VA, och de förslag man nu lagt fram till regeringen, inkluderandes såväl återföringsmål för kväve och fosfor som en kvotplikt för återvunna näringsresurser. Även förslag på utökat producentansvar för avgiftning av kretsloppen, ett samarbete med EurEAU. Läs mer om rapporten som expertgruppen lämnade in till regeringen i slutet av 2020 här.

Flera presentatörer (VA-syd och Kalmar vatten bl.a.) presenterade om möjligheter att återanvända själva avloppsvattnet i olika tillämpningar istället för att släppa det till recipient. Mycket intressanta projekt, dock ej med näringsämnen i fokus. Ett exempel på sådan återanvändning presenterades av Loftahammars golfbana som under 10 år bevattnat med renat avloppsvatten som desinficeras i teknikbyggnad på golfbanan, en tillämpning med goda resultat.

NSVA presenterade sitt projekt med nya exploateringsområdet Östra Ramlösa. Arbetet i Oceanhamnen och H+ fick staden att ställa sig frågan hur spillvattenhanteringen ska se ut i nytt stort exploateringsområde, som dock låg på andra sidan staden och alltså saknar H+ närhet till reningsverket. Kan man ansluta det nya området till nya reningsverket ändå? Nej, det skulle betyda att man fick gräva upp den befintliga infrastrukturen genom hela staden, ett beslut man inte var villig att fatta. Men ska man återgå till det "gamla sättet" att tänka VA då? Nej - det är man inte heller villig att göra, man vill kunna ta till vara på näringsämnen och nyttor som möjliggörs med källsorterat avloppsvatten. Lösningen blev att nya området byggs "off grid" och gråvatten och klosettavloppsvatten behandlas lokalt i området. Spännande projekt!

Region Gotland presenterade sitt projekt "två rör ut i Visborg" där ett annat stort exploateringsområde som planeras byggas ut i etapper förses med vakuumsystem för klosettavloppsvatten och BDT-vatten tas omhand separat. Syftena är flera, men dels så vill man spara dricksvatten (beräknas minska vattenanvändningen med 19% jämfört med om man installerade konventionellt VA), dels vill man kunna enklare rena och lokalt använda vattnet till bevattning alternativt infiltrera till dricksvatten. Vakuumsystemet skiljer sig från det som byggs t.ex. i H+ området t.ex. genom att varje fastighet förses med ventil i fastighetsgräns, men VA-huvudmannen bygger, driftar och äger pumpstationerna som byggs centraliserade i varje delområde istället för i varje fastighet. Ytterligare ett spännande projekt med separerade avloppssystem som blir spännande att följa i framtiden.

Ytterligare föredrag handlade om tillskottsvattenarbete som DHI stod för, samt fastighetsnära värmeåtervinning på spillvatten som Magnus Arnell från RISE och Lunds tekniska högskola stod för. Båda mycket intressanta aspekter på energi- och reningseffektivitet.

Många intressanta projekt presenterades under förmiddagen och även om många av dagens föredrag handlade om just vattnet som resurs i avloppets kretslopp tycker jag att det ändå är tydligt att det kan skönjas ett paradigmskifte inom branschen mot en resursfokuserad framtid i alla bemärkelser. Rätt resurs på rätt plats!

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04