Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Bli medlem i Svenska näringsplattformen

Här nedan finns all information du behöver för att ansöka. 

Betalande medlemmar är med och styr plattformens verksamhet. I styrgruppen beslutas om budgetfördelning och fokus för Svenska näringsplattformens aktiviteter och vidareutveckling. Styrgruppen sammankallas av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Betalande medlemmar möjliggör våra uppskattade nyhetsbrev och får delta utan kostnad på våra medlemsmöten där vi erfarenhetsåterför och projektutvecklar. Betalande medlemmar får även gå på årlig fysisk konferens till ett förmånligt pris. 

För att bli medlem fyll i följande anmälningsformulär:

Den årliga medlemsavgiften beräknas för kommunala bolag/organisationer som 10 öre per personekvivalent (p.e.) kopplad till sin verksamhet, dock max 50 000 kronor och minst 10 000 kronor per år. För övriga organisationer gäller en årlig medlemsavgift på 10 000 kronor. 

För små teknikneutrala företag, med färre än 20 anställda alternativt med en VA-relaterad omsättning på mindre än 5 MSEK per år, kan medlemmar, istället för att erlägga medlemsavgift istället bidra genom att erlägga minst 10 timmars arbetstid. Förslagsvis kan arbetstiden läggas på att återrapportera från konferenser eller seminarier, skriva nyhetsinlägg från omvärldsbevakning, genomföra intervjuer eller studiebesök. 

* en person per organisation, ytterligare personer deltar till självkostnadspris. 

För frågor gällande medlemskap kontakta Elin!

Kontaktperson

Elin Kusoffsky

Projektledare

+46 10 516 69 90

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.