Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Aktuellt inom växtnäringsämnen i kretslopp i Sverige

Här publicerar vi nyheter och omvärldsbevakning kring växtnäringsämnen i kretslopp. Det puttrar på många håll och här presentera vi en överblick.

Nu kan du anmäla dig till Svenska Näringsplattformens nyhetsbrev för att kvartalsvis få en uppdatering av vad som hänt sen sist. Vi sammanfattar vad som hänt och är på gång inom området samt informerar om kommande träffar och aktiviteter.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

2021-08-16 SVU finansierar projekt för att kartlägga återvinningspotentialen i HTC-biokol

Roslagvatten står inför en stor utbyggnad av sitt reningsverk. För att bidra till en bra lokal miljö med få transporter och minimerad lukt, uppnå en hög grad av fosforåtervinning, samt reducera organiska och icke-organiska föroreningar i slammet kommer HTC-processen testas. I ett första steg görs detta pilotskala.  

För att ta tillvara potentiella miljönyttor från det biokol som bildas i processen kommer projektet undersöka om HTC-kolet kan spridas på jordbruksmark eller användas som jordförbättringsmedel. Detta görs genom: 

  • Karakterisering av inkommande substrat (slam) och producerat biokol
  • Tester av växttillgängligheten av näringsämnen i kolet
  • Undersökning om hygieniseringskravet uppnås i processen. 
  • Dokumentation av hinder och kriterier för att Revaq-certifiera HTC-biokol. 

Läs mer Svenskt Vattens web.

Läs hela nyheten

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04