Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Unlock

UNLOCK

Varje år produceras 15 miljoner ton kött i Europa vilket årligen skapar 3,6 miljoner ton avfallsfjädrar. Endast 25% av dessa fjädrar samlas in och förädlas. I linje med EU:s bioekonomistrategi, arbetar projektet UNLOCK med att värdera denna avfallsström och utforma en ny ekonomiskt och miljömässigt hållbar värdekedja.

Genom att övervinna många av de svårigheter som finns när det gäller att samla in och bearbeta fjädrar från slakterier, syftar UNLOCK-projektet till att positionera denna avfallskedja från fjädrar som en källa till råmaterial för keratin som kan användas inom jordbruket. De biobaserade produkterna som skapas i projektet UNLOCK kommer att skräddarsys för jordbrukssektorns olika behov, med skapandet av fröbrickor, ovävda geotextilier, mulchfilmer och hydroponiska skum genom fyra olika tekniska processer, beroende på vilken typ av slutprodukter som önskas. Fördelarna med dessa material inkluderar biologisk nedbrytning anpassad till grödans varaktighet, förmågan att tillföra kväve tillbaka till jorden och generera noll avfall vid slutet av livet.

RISE roll i projektet är att extrahera ut keratin ur fjädrarna och demonstrera det i för-kommersiell skala.

Mål med projektet

UNLOCKs mål är att designa och demonstrera en ekonomisk och miljömässigt hållbar råvarukedja för fjäderbaserad bioekonomi. Genom att uppnå sina övergripande mål kommer UNLOCK att värdera nuvarande oanvända och underutnyttjade biprodukter från fjäderfäbearbetning, vilket minimerar påverkan från sektorn och maximerar den potentiella avkastningen. UNLOCK kan även potentiellt skapa tre nya tvärsektorer mellan primärsektorn och biomassans ursprung; mellan förädling och omvandling och mellan olika jordbruksprodukter.

Sammantaget kommer UNLOCK-projektet att demonstrera genomförbarheten och livskraften för en ny fjäderbaserad bioekonomi och maximera den mest effektiva kombinationen av logistik- och behandlingsstrategier.

Sammanfattning

Projektnamn

UNLOCK

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2025-04-30

Total budget

5 100 000 €

Partner

Acudam, Greenovate Europe , AgroBioCluster, Aimplas, Tukasiewicz, Inkoa, OWS, Farrelly & Mitchell, Technopackaging, Bio-mi, Bioextrax, Terra Aquatica, Grupa Cedrob, Cidetec

Finansiärer

EU - Horizon 2020, BBI JU, Bio-based industries consortium

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Jonna Almqvist

Kontaktperson

Jonna Almqvist

Projektledare

+46 10 516 67 70

Läs mer om Jonna

Kontakta Jonna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.