Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Behandling av person­uppgifter vid rekrytering

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Kandidater. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande Kandidater som behandlas av RISE.

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om arbetssökanden och kandidater (hänvisas i denna text såsom ”Kandidaten”), i anledning av att denne sökt en utannonserad tjänst hos RISE, eller registrerat sig i RISE kandidatdatabas.

Personuppgifter som RISE behandlar

De personuppgifter som RISE behandlar om sina Kandidater är namn, adress, telefonnummer, epostadress, personnummer, bild, utbildnings- och yrkeslivskompetens samt CV, uppgifter från eventuella referenser, andra uppgifter som lämnas i ansökningshandlingar eller på annat sätt i rekryteringsprocessen, eventuella resultat från rekryteringstester såsom t.ex. MAP och Matrigma, samt eventuella intervjuanteckningar.

Ändamål och laglig grund

+

Till vilka Kandidaters personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Dina rättigheter som kandidat

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås

Ladda ner *personuppgiftsbehandling gällande rekrytering" som PDF