Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Innovationsplattform Bioekonomi

Innovationsplattform Bioekonomi

Projektet Innovationsplattform Bioekonomi drivs av RISE Processum och bygger vidare på en modell som utvecklats för att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhället.

Resurseffektiv användning av blåa och gröna naturresurser som exempelvis vatten och skog samt restströmmar från skog, jordbruk, livsmedelsindustrin är avgörande för att nå målet om klimatneutralitet innan 2050. Mellersta Norrland har en unik möjlighet att bidra med förädling av industriella restströmmar till viktiga resilienta värdekedjor inom mat, foder, biokemikalier, biomaterial och biobränsle.

Med projektet Innovationsplattform Bioekonomi är målet att bidra till ökad tillväxt hos regionens bioekonomiföretag samt skapa bättre förutsättningar för att fler bioekonomiföretag ska etableras i regionen. 

Små och medelstora företag viktiga för att öka innovationskapaciteten

Små och medelstora företag (SMF) är en viktig del av Sveriges näringsliv och utveckling, men har sällan möjlighet att bedriva en egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. I projektet är målet att stötta SMF för ökad tillväxt och konkurrenskraft genom ökad innovationskapacitet och tillgängliggörande av infrastruktur, experter, finansiering och nätverk. Genom att bjuda in SMF till att ta del av innovationsplattformens öppna arbetsmodell kan företagen få stöd med såväl forskning och utveckling som affärsmodeller och kommersialisering.

Sammanfattning

Projektnamn

Innovationsplattform Bioekonomi

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Projektägare

Projektstart

Varaktighet

2027-01-31

Total budget

15 576 841 SEK

Finansiärer

ERUF, Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Yvonne M Nordin

Kontaktperson

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager

+46 10 516 67 65

Läs mer om Yvonne M

Kontakta Yvonne M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.