Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Baljväxter

FINEST - Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats de fyra år som forskningen pågår.

En mer växtbaserad och diversifierad diet identifieras som en av nyckelfaktorerna för att förbättra människors hälsa och för att minska nedbrytning av miljö- och naturresurser. Inom FINEST verkar vi för att öka produktionen av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter samt mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter

Ökad konsumentmedvetenhet om de goda effekterna av en växtbaserad diet har lett till en hög efterfrågan på alternativ till kött och mejeriprodukter. Det finns idag en rad alternativa produkter på marknaden för den som vill äta mer växtbaserat. För att vinna konsumenternas gillande krävs både förbättringar i produktionen och utvecklingen av nya produkter.

Attraktiva kött- och mejerianaloger kräver råvaror med högt proteininnehåll. Sojabönor är idag den dominerande grödan som används för detta ändamål. På grund av det kallare klimatet kan sojabönan inte odlas med tillfredsställande avkastning i Sverige. Den svenska nationella livsmedelsstrategin har angett vikten av ökad svensk livsmedelsproduktion och att flytta fokus från importerade till lokalt odlade grödor. Detta sammanfaller med FINEST mål som avser att stimulera en ökad svensk produktion och konsumtion.

Redan idag odlas proteingrödor, främst favabönor och ärtor men även andra bönsorter, lupin och quinoa, i delar av Sverige. De odlas dock i liten skala och en del av dem används främst som foder. Det finns expertis inom primärproduktion, men kunskapen och expertisen för bearbetning av dessa grödor till en livsmedelsingrediens är lägre.

Det finns ett behov av forskning för att förbättra och utveckla hållbara processer och tilltalande produkter från svenska baljväxter. Mer specifikt planerar vi inom FINEST att designa och studera växtbaserade produkter med adekvat näringskvalitet och hög smaklighet genom att optimera konsistens och smak och även ta bort oönskade näringsämnen.

Målet är att utveckla nya värdekedjeinnovationer baserade på svenska baljväxter och i samarbete med intressenter som spänner från odling till livsmedelsapplikationer och konsumtion. Sådana värdekedjor kommer att stödja utvecklingen av en ökad mångfald av jordbruksprodukter och öka proteinets självförsörjning i Sverige.

Vi skapar FINEST tillsammans

Inom FINEST tar vi oss an frågor som är för stora och för svåra för den enskilda aktören att lösa på egen hand. Kunskapen som vi skapar tillsammans är en mycket viktig nyckel för att uppnå en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

Sammanfattning

Projektnamn

Proteiner från svenska baljväxter

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Evelina Höglund

Kontaktperson

Evelina Höglund

Forskare Livsmedel Produktdesign

+46 10 516 66 19

Läs mer om Evelina

Kontakta Evelina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

FINEST - Om projektet

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 
Projekt

FINEST - Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

FINEST Hållbar omställning av livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

FINEST - Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Testarena

FINEST Testarena är en arena för praktisk produktinnovation och samverkan kopplad till värdekedjorna Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.
Projekt

FINEST - Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

FINEST - Utveckling av nya livsmedelskoncept

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Forskningsprojekten ska ha potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett…
Projekt

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.