Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna inom FINEST kommer arbeta kring, utifrån FINEST tre värdekedjor.

Genom att bättre förstå förutsättningen för att producera hållbart kan produktionen av en given produkt anpassas till olika förutsättningar, konsumentgrupper och marknader.

Forskarna inom FINEST kommer att utveckla nya metoder och arbetssätt för att öka förståelsen kring hållbarhet och hur man kan arbeta med hållbarhet integrerat med livsmedelsinnovationer.

Med fokus på svenska skogsbär, baljväxter och experimentella värdekedjor är målsättningen inom FINEST att utveckla operativa verktyg, användbara för att tidigt kunna värdera och integrera hållbarhetsaspekter i en innovationsprocess.

FINEST kommer att ha ett brett perspektiv som inkluderar olika aspekter av hållbarhet, även social och ekonomisk. Forskningen som görs inom FINEST kommer hjälpa oss att identifiera och förstå de kritiska punkterna kopplat till hållbarhet. För att väga samman och prioritera mellan hållbarhetsaspekter kommer vi inom FINEST att använda Multi Criteria Assessment (MCA). Genom detta kommer vi att kunna svara på vad som är den bästa lösningen för en specifik innovation med hänsyn till de givna förutsättningarna för de olika aktörerna i kedjan.

Baserat på FINEST expertis inom hållbar nutrition kommer en del av forskningen fokusera på metoder som gör det möjligt att väga samman ett livsmedels nutritionella kvalitet och miljömässiga påverkan .  Här kommer vi fokusera på vegetabiliska proteiner.  En viktig frågeställning är till exempel inverkan av berikningen av vegetabiliska livsmedel och hur denna kan bedömas och beskrivas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbara livsmedelssystem

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Karin Östergren

Kontaktperson

Karin Östergren

Senior Forskare

Läs mer om Karin

Kontakta Karin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

FINEST - Om oss

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 
Projekt

En hållbar omställning av det framtida livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

Nya livsmedelskoncept kan minska beroendet av åkermark

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Ett av forskningsprojekten, Power-to-Food-production har potential att bidra till robusthet i livsmedels- oc…
Projekt

FINEST Systeminnovationslabb - En arena för hållbar systemomställning

FINEST Systeminnovationslabb ska ge en stabil plattform för långsiktiga experiment, där aktörer tillsammans försöker utforska och hitta lösningar på våra viktigaste samhällsutmaningar genom nya sätt att tänka och organisera sig

Nyheter från FINEST