Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FINEST - Om projektet

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 

I november 2020 lämnade Formas ett forskningsråd för hållbar utveckling, besked om att fördela 192 miljoner kronor på innovativ forskning som skapar hållbarhet och konkurrenskraft i det svenska livsmedelssystemet. Totalt beviljades fyra centrum och ett av dem är FINEST som består av tre akademiska partners, RISE, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet och idag medverkar sexton partners från industrier och regioner. 

FINEST Partners

FINEST vision är att tillsammans med aktörer från den svenska livsmedelsindustrin skapar förutsättning för systemomställning som leder till en miljömässigt-, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelssektor. Detta kommer vi göra genom forskning kring innovation och systemförändringar och hållbarhet kombinerat med behovsstyrd teknisk forskning utifrån svenska förutsättningar tillsammans med svenska livsmedelsaktörer.  

Initialt kommer FINEST att fokusera på utveckling av tre vitt skilda värdekedjor: Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.

Resultat från vår forskning ska snabbt kunna testas och spridas vidare till branschen men också till övriga tre centrumbildningar som finansieras av FORMAS.

  • Blue Food - Centre for the seafood of the future
  • SustAinimal - Livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems
  • PAN Sweden - Plant-based proteins for health and wellbeing

FINEST samverkar med programmet MISTRA Food Futures i syfte att skapa innovation i det svenska livsmedelssystemet. Livsmedelsacceleratorn, SAMLA Sverige och Uminova Innovation är viktiga resurser i projektet för att kommunicera resultat till livsmedelsbranschens aktörer.

FINEST har en tydlig koppling till den svenska forskningsagendan Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem och kommer genom sitt tvärvetenskapliga och interaktiva angreppssätt ta sig an alla fyra teman i agendan: God mat för hälsa och miljö, Hållbara produktionssystem, Innovativ och säker mat, Konsumenten och maten.

Länkat till FN:s hållbarhetsmål arbetar FINEST främst inom mål: 8, 9, 12 och 13.