Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
FINEST Svenska bär

FINEST - Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocesser. Syftet är att bygga kunskap för att skapa ett bioraffinaderi för skogsbär där nya attraktiva ingredienser produceras

Sverige är en av de största producenterna av vilda bär i Europa och den totala biologiska produktionen i Sverige uppskattas till mer än 550 000 ton, främst blåbär, lingon, kråkbär och hjortron. Dock används endast cirka 2–5 procent av den svenska produktionen det finns en stor potential för den svenska bärindustrin att utvecklas.

Internationellt är bärforskning ett hett område. Vetenskapliga artiklar publiceras varje vecka om hur bär kan användas för att förbättra vår hälsa i framtida innovativa produkter. Jämfört med andra länder är Sveriges forskningsinsatser för vilda bär begränsad och har ett mycket litet fokus på kunskapsbaserad produkt- och affärsutveckling. Genom tidigare projekt med små leverantörer har RISE identifiera att det finns potential för nya produkter och en ny processindustri som kan förbättra de svenska bärvärdekedjorna.

På världsmarknaden dominerar Kina och Japan. Båda länderna fokuserar på extraktion av antocyaniner, främst från blåbär., Och dessutom är en svensk processindustri i princip frånvarande. Ett annat utmärkande inslag i vildbärsindustrin är att den är beroende av den svenska ”Allemansrätten”.

Målet är att placera Sverige i det främsta ledet genom att främja och stödja utvecklingen av den svenska vildbärsindustri och svenska produkter, baserat på en hög vetenskaplig standard, jämförbar med länder som Kina, Japan och Finland.

Utvecklingen av en värdekedja för vilda bär kommer att skapa nya jobbmöjligheter i Sverige och placera Sverige som en av de världsledande leverantörerna av innovativa vilda bärprodukter.

Projektledare

Anna-Karin Karlsson

Vi skapar FINEST tillsammans

Inom FINEST tar vi oss an frågor som är för stora och för svåra för den enskilda aktören att lösa på egen hand. Kunskapen som vi skapar tillsammans är en mycket viktig nyckel för att uppnå en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

Sammanfattning

Projektnamn

Mer svenska bär i livsmedel

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anna-Karin Karlsson

Kontaktperson

Anna-Karin Karlsson

Affärsutvecklare

+46 73 064 29 27

Läs mer om Anna-Karin

Kontakta Anna-Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

FINEST - Om projektet

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 
Projekt

FINEST - Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

FINEST Hållbar omställning av livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

FINEST - Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Testarena

FINEST Testarena är en arena för praktisk produktinnovation och samverkan kopplad till värdekedjorna Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.
Projekt

FINEST - Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

FINEST - Utveckling av nya livsmedelskoncept

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Forskningsprojekten ska ha potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett…
Projekt

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.