Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FINEST Testarena

FINEST Testarena är en arena för praktisk produktinnovation och samverkan kopplad till värdekedjorna Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.

Testarenan inom centrat FINEST är ett nav för experimentbaserad produktinnovation och koordinerar de livsmedelstekniska kompetenserna och projekten. Testarenan inkluderar hela produktutvecklingskedjan från framställning och förädling av råvaror till livsmedelssäkerhet och sensorisk utvärdering – allt för att kunna utveckla goda och hälsofrämjande livsmedelsprodukter med låg klimatpåverkan.

Testarenan syftar till att bygga upp praktiska och teoretiska kompetenser för att utveckla nya eller alternativa livsmedelsprodukter och livsmedelstillsatser. Forskningen drivs av efterfrågan och kommer att genomföras tillsammans med företagen och övriga aktörer inom FINEST. Testrenan omfattar fyra olika arbetspaket; råvaruförädling (AP 4), produktdesign (AP5), livsmedelssäkerhet (AP6) samt sensorik och kundbeteende (AP7).

Så här tar vi oss an vi utmaningarna

Testarenans mål är att främja och stödja användningen av svenska råvaror. Framför allt via att sätta Sverige i framkant inom bärområdet genom att bistå utvecklingen av ett bioraffinaderi för svenska, vilda, bär. Dessutom vill Testarenan utveckla och ersätta livsmedelsprodukter med grödor från Sverige, genom att ta fram mer smakneutrala ingredienser från svenska baljväxter. Härtill syftar testarenan till att undersöka hur konsumenterna ställer sig till livsmedel som tas fram på nya, icke-konventionella, vägar.

En övergripande vision för FINEST är att studera och skapa förutsättningar för hållbar livsmedelsproduktion och produkter baserade på svenska förhållanden. Inom testarenan förverkligas detta genom att samla tekniska och andra kritiska resurser för att möjliggöra skapande av innovativa, svenska, livsmedel: från marknadsanalyser, optimerat urval och användning av råvaror, produktutveckling, livsmedelssäkerhet, sensoriska analyser och konsumentinsikter – allt i samverkan – med syfte att lösa problem som ingen enskild organisation skulle kunna lösa på egen hand.

Råvaruförädling (AP4)

Fokuserar på att producera innovativa ingredienser från svenska råvaror med hjälp av kombinationer av framväxande och traditionella tekniker.

Arbetspaketet leds av RISE och du är välkommen att kontakta Joshua Mayers, ansvarig AP 4 samt koordinator för FINEST Testarena för mer information.

Produktdesign (AP5)

Syftar till att designa nya och/eller alternativa livsmedelsprodukter från de ingredienser som utvecklats i AP4, råvaruförädling

Arbetspaketet leds av RISE och du är välkommen att kontakta Loredana Malafronte för mer information. OBS Eftersom Loredana är på föräldraledighet fram till 1 juni så är ni välkomna att kontakta Evelina Höglund

Livsmedelssäkerhet (AP6)

Undersöker livsmedelssäkerhetsfrågor relaterade till den systemomställande livsmedelsövergång samt livsmedelssäkerhet på de produkter som tas fram inom FINEST Testarena.

Arbetspaketet leds av RISE och du är välkommen att kontakta Petter Melin för mer information.

Kundbeteende (AP7)

Riktar sig till två huvudforskningsområden - sensorisk metodik och konsumentupplevelser.

Arbetspaketet leds av RISE och du är välkommen att kontakta Cecilia Norman för mer information.

Vi skapar FINEST tillsammans

Inom FINEST tar vi oss an frågor som är för stora och för svåra för den enskilda aktören att lösa på egen hand. Kunskapen som vi skapar tillsammans är en mycket viktig nyckel för att uppnå en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

Sammanfattning

Projektnamn

FINEST Testarena

Status

Pågående

Region

Region Uppsala, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

RISE leder och ansvarar för hela FINEST Testarena

Projektstart

Varaktighet

4 år

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Evelina Höglund

Kontaktperson

Evelina Höglund

Forskare Livsmedel Produktdesign

+46 10 516 66 19

Läs mer om Evelina

Kontakta Evelina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

FINEST - Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

FINEST Hållbar omställning av livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

FINEST - Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST - Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

FINEST - Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

FINEST - Utveckling av nya livsmedelskoncept

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Forskningsprojekten ska ha potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett…
Projekt

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.

FINEST - Nyheter & Aktuellt

Här hittar du omvärldsbevakning med tips på nyheter, rapporter och event samt det som skrivs om vårt och våra partners bidrag till en hållbar omställning av det svenska livsmedelssystemet.