Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FINEST - Partners & Centrumledning

FINEST är ett centrum som består av forskare från RISE, Chalmers och Uppsala universitet samt femton industriföreträdare från den svenska livsmedelskedjan. Tillsammans accelererar vi den nödvändiga omställningen av livsmedelsystemet. 

Akademiska partners

RISE

Värdorganisation samt biträdande handledare för de två doktoranderna och handleder två postdoks inom AP3: Hållbar nutrition respektive Multi Criteria Assessment. Leder arbetet Testarenan (AP3 -AP7) samt AP8: Systeminnovationslabb.

Chalmers tekniska högskola

Leder AP2: Innovationsledning och handleder en doktorand inom innovationsledning

chalmers.se

Uppsala universitet

Leder AP1: Systeminnovation och handleder en doktorand och en postdok inom systeminnovation. 

uu.se

Partners från näringslivet

Axfoundation

En oberoende och ideell organisation som aktivt arbetar för ett hållbart samhälle som bland annat driver programmet Future Food. Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen. 

axfoundation.se

Gropro

Nyetablerad aktör vars fokus är att vara möjliggörare inom cirkulär livsmedelsproduktion och de engagerar flera aktörer inom livsmedelskedjan. Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen samt är värd för en doktorand i AP3: Hållbarhet (Miljö, Social, Ekonomisk), hållbar nutrition. 

groproab.se

Hushållningssällskapet (centralorganisation och Halland):

Arbetar med utveckling, expertis och rådgivning för den svenska livsmedelsindustrin. Värd och medhandledare för en doktorand i WP2. 

hushallningssallskapet.se

ICA

Ett stort livsmedelsföretag inom detaljhandeln. Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen samt är värd samt medhandledare för en doktorand i AP2: Innovationsledning. 

icagruppen.se

IKEA Food Service

IKEA-restaurangerna och den svenska livsmedelsmarknaden är de två elementen som tillsammans utgör IKEAs matservice (förkortat IFS). Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen. 

ikea.com

Lantbrukarnas riksförbund

Intresse- och företagsorganisation med 70 000 lantbruksföretag som medlemmar. Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen. Värd och medhandledare för doktorand i AP1: Systeminnovation. 

lrf.se

Lantmännen

Ett bondekooperativ som ägs och drivs av 25 000 jordbrukare. Lantmännen är en ledande aktör i Skandinavien inom jordbruk, maskinutrustning, bioenergi och mat. Deltar i Food Transition Lab. 

lantmannen.se

Livsmedelsföretagen

Arbetsgivarorganisation för 800 svenska livsmedelsföretag. Värd och medhandledare för en doktorand i AP1: Systeminnovation.

livsmedelsforetagen.se

Lyckeby Culinar

Tillsammans med sina kunder utvecklar Lyckeby Culinar livsmedelsprodukter. De arbetar inom flera områden men ett av dem är växtbaserade livsmedelsprodukter. Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen. 

culinar.se

Mycorena

Start-up som genom innovativa lösningar med filamentösa svampar vill revolutionera livsmedelskedjan. Mycorena har en produkt som kallas Promyc, vilket är ett mycoprotein som kan ersätta eller komplettera traditionella proteinkällor som kött, fisk eller ärta. 

mycorena.com

Skira

En innovativ marknadsplats för svenska korn som förenar innovationer, morgondagens teknik och jordbrukskompetens för att driva jordbruket framåt. Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen.

skira.com

Solina-Sweden

Internationellt företag som bland annat arbetar med alternativ till kött. Har roll i livsmedelsföretags produktdesign och utveckling. Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen.

solina-group.se

Stios Utveckling

stios.se

The Green Dairy Sweden

Utvecklar, producerar och distribuerar mjölkfria, växtbaserade produkter som glass, mjukglasskräm, matlagningskräm och rapsolja. Deltar i Food Transition Lab och i samverkansplattformen. 

thegreendairy.com

Umeå kommun

Förser värdekedjan “Svenska skogsbär” med regional kunskap. Medfinansierar och deltar i Food Transition Lab.

umea.se

Region Västerbotten

Förser värdekedjan “Svenska bär” med regional kunskap.

regionvasterbotten.se

Vill du veta mer om FINEST?

Kontakta oss gärna för mer information.

Centrumledning RISE

Profile image

Karin Östergren

Senior Forskare

+46 70 420 56 19
karin.ostergren@ri.se

Läs mer om Karin

Profile image

Anna-Karin Karlsson

Affärsutvecklare

+46 73 064 29 27
anna-karin.karlsson@ri.se

Läs mer om Anna-Karin

Profile image

Evelina Höglund

Forskare Livsmedel Produktdesign

+46 10 516 66 19
evelina.hoglund@ri.se

Läs mer om Evelina

Profile image

Ulrika Håård

Projektkommunikatör

+46 73 202 35 55
ulrika.haard@ri.se

Läs mer om Ulrika

Karin Östergren

Kontaktperson

Karin Östergren

Senior Forskare

+46 70 420 56 19

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

FINEST Hållbar omställning av livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

FINEST - Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

FINEST - Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.
Projekt

FINEST - Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

FINEST - Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

FINEST - Utveckling av nya livsmedelskoncept

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Forskningsprojekten ska ha potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett…