Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FINEST - Vår forskning

FINEST forskning baseras på livsmedelstekniska frågeställningar där det finns identifierade kunskapsluckor av betydelse för industrins innovationskapacitet.

FINEST fokuserar inte bara på att möjliggöra innovationer i livsmedelssystemet. Vi fokuserar också på att förstå hur systemet fungerar och hur systemets aktörer kan arbeta tillsammans för att snabbare och mer effektivt nå konsumenten med klimatsmarta, goda och hälsosamma livsmedelsprodukter.

Efter fyra år ska FINEST ha bidragit till att: 

  • Kunskap: Förståelsen kring förändrings- och innovationsprocesser i livsmedelskedjan har ökat
  • Verktyg: Enkla operativa verktyg för att värdera hållbarhetsaspekter har utvecklats
  • Svenska skogsbär: Den norrländska bärindustrin utvecklats och att svenska bär i större utsträckning används i hälsosamma och goda livsmedel.
  • Svenska baljväxter: Produktionen av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter har ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter har utvecklats.
  • Experimentell framställning av livsmedel: Helt nya sätt att framställa livsmedel som minskar beroendet av åkermark har utvecklats. 

Relaterat

Projekt

FINEST Hållbar omställning av livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

FINEST - Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

FINEST - Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.
Projekt

FINEST - Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

FINEST - Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

FINEST - Utveckling av nya livsmedelskoncept

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Forskningsprojekten ska ha potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett…