Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FINEST - Vår forskning

FINEST forskning baseras på livsmedelstekniska frågeställningar där det finns identifierade kunskapsluckor av betydelse för industrins innovationskapacitet.

Innovation som gör skillnad för livsmedelskedjan 

FINEST fokuserar inte bara på att möjliggöra innovationer i livsmedelssystemet. Vi fokuserar också på att förstå hur systemet fungerar och hur systemets aktörer kan arbeta tillsammans för att snabbare och mer effektivt nå konsumenten med klimatsmarta, goda och hälsosamma livsmedelsprodukter.

Efter fyra år ska FINEST ha bidragit till att: 

  • Kunskap: Förståelsen kring förändrings- och innovationsprocesser i livsmedelskedjan har ökat
  • Verktyg: Enkla operativa verktyg för att värdera hållbarhetsaspekter har utvecklats
  • Svenska skogsbär: Den norrländska bärindustrin utvecklats och att svenska bär i större utsträckning används i hälsosamma och goda livsmedel.
  • Svenska baljväxter: Produktionen av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter har ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter har utvecklats.
  • Experimentell framställning av livsmedel: Helt nya sätt att framställa livsmedel som minskar beroendet av åkermark har utvecklats. 

Relaterat

Projekt

En hållbar omställning av det framtida livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Systeminnovationslabb - En arena för hållbar systemomställning

FINEST Systeminnovationslabb ska ge en stabil plattform för långsiktiga experiment, där aktörer tillsammans försöker utforska och hitta lösningar på våra viktigaste samhällsutmaningar genom nya sätt att tänka och organisera sig
Projekt

Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

Nya livsmedelskoncept kan minska beroendet av åkermark

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Ett av forskningsprojekten, Power-to-Food-production har potential att bidra till robusthet i livsmedels- oc…
Pressmeddelande

Storsatsning på hållbart livsmedelssystem

Nu etableras fyra nya centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. RISE medverkar i samtliga. Forskningsrådet Formas mångmiljonsatsning innebär att svenskt primärproduktion och livsmedelsindustri kan ta en leda…