Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av protein, enzym och biologiska läkemedel

Inom RISE är vi specialiserade på en bred palett av proteinanalytiska tekniker för att stödja utvecklingen av framtidens mediciner.

Arbetar du yrkesmässigt med forskning om eller framställning av proteiner, enzymer eller biologiska läkemedel? Vi erbjuder avancerat strategiskt och experimentellt analysstöd för att du fullt ut ska förstå ditt protein. Vi stödjer projekt i både tidig och sen fas och kan hjälpa till med analysstöd genom hela utvecklingsprocessen eller med enstaka analyser för att besvara specifika frågeställningar.
 

Tidig karaktärisering av biologiska produkter är en väldokumenterad framgångsfaktor som resulterar i både kostnads- och tidsbesparingar. Att upptäcka stabilitetsproblem, modifieringar och att identifiera föroreningar är nyckeln till en effektiv utveckling av biologiska produkter där toxiska, instabila eller svårproducerade substanser kan sållas ut på ett tidigt stadium. Vi på RISE är specialiserade på en mängd olika analystekniker, exempelvis högupplöst masspektrometri (LC-MS, LC-MS/MS), kromatografi (LC-UV, SEC, RP, IEX), elektrofores (SDS-PAGE), spektrofotometriska metoder och ELISA m.fl. Med vår hjälp kan du få svar på kvalitativa och kvantitativa frågor som:

 • Hur stort är proteinet och stämmer molekylvikten med den förväntade? Vi utför full molekylviktsbestämning av proteiner.
 • Är proteinet intakt?
 • Är proteinet trunkerat?
 • Hur rent är det?
 • Stämmer aminosyra sekvensen? En peptidmap där man bryter ner proteinet med ett eller flera enzymer kan svara på detta.
 • Är det aktivt?
 • Är det en homogen blandning eller består proteinet av flera olika varianter?
 • Är proteinet stabilt?
 • Finns det aggregat av proteinet?
 • Vilken laddningsprofil har proteinet?
 • Finns det posttranslationella modifieringar, s.k. PTM:s, och var sitter de? Är proteinet tex oxiderat, deamiderat eller fosforylerat?
 • Finns det glykosyleringar? Är det N- eller O-glykaner? Vilken typ och var sitter de?
 • Vilka HCP-proteiner eller andra föroreningar finns, förutom mål-proteinet, i mitt prov och hur mycket?

Har du en analytisk utmaning så hjälper vi dig att ta fram den bästa strategin och metoderna för att besvara din fråga. RISE erbjuder även råd och stöd för hur kvalitativa regulatoriska krav som ställs på slutprodukten av tex FDA och EMA ska kunna uppfyllas. Har du en frågeställning som du vill diskutera så tveka inte att höra av dig.

Kontaktperson

Jenny Blomqvist

Försöksledare/Projektledare

+46 10 516 62 50

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Vaccin

Vaccinutveckling är ett prioriterat område för att öka den globala hälsan. RISE erbjuder infrastruktur och bred expertis inom vaccinområdet. Vi kan guida dig genom hela processen, från forskning och regulatoriska kravställningar t…
Expertis

Toxikologiska tester och safety

Vi kan testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för läkemedelskandidater, kemikalier, livsmedelstillsatser och medicintekniska produkter. Vi kan mäta att substanserna har den säkerhetsmarginal som krävs för att bli…
Expertis

Biokemi och bioanalytisk kemi

RISE har spetskompetens och stor erfarenhet inom analytiska metoder för organiska ämnen och deras metaboliter i biologiska matriser.
Expertis

Toxikologisk rådgivning och monitorering

Våra toxikologer designar program och strategier för säkerhetsbedömning och hjälper till med att ta din läkemedelskandidat från target till kliniska studier i människa. Vi är GLP-godkända och erbjuder toxikologiska studier som möt…
Expertis

Djurstudier på RISE

Huvudmålet för de flesta av våra djurstudier inom läkemedelsutveckling är att hitta säkerhetsmarginalerna mellan effekt och bieffekt för de läkemedelskandidater man studerar. Studierna designas för att karakterisera potentiell tox…
Expertis

In vitro-metoder för toxikologi

Våra olika in vitro-modeller hjälper dig att bekräfta och optimera effekter, att predicera och analysera toxiska effekter samt att studera ADME-parametrar hos läkemedel i olika faser av utvecklingen. Toxikologisk bedömning av kemi…
Expertis

Bioanalys och läkemedel

Bioanalys används för bedömningar av effekt, metabolism, kinetik och toxicitet. Vi har den expertis som krävs för att välja, validera och mäta adekvata biomarkörer för din studie. RISE säkerställer kvalitén genom hela den bioanaly…
Expertis

Nutrition med precision

På RISE har vi experter inom nutrition och livsmedelsutveckling. Med avancerad metodik och utrustning kan vi ge svar på era frågor och hjälpa er vidare mot att uppfylla regulatoriska krav för er produkt.