Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Läkemedelsformulering

Formuleringsutveckling är en viktig del av produktutvecklingen av nya läkemedel. En välutvecklad formulering kan ha en avgörande roll för nya kandidaters framgång kliniskt. Våra formulerare är väl insatta i läkemedelsutvecklingsprocessen och kan hjälpa till från tidigt preformuleringsarbete, till GMP tillverkning av kliniskt prövningsmaterial.

Med ett ökat antal läkemedelskandidater i pipeline och ett pressat tidschema för läkemedelsbolag att snabbt få ut sina kandidater till klinisk prövning krävs tidigt en idé för vilken administreringsväg och formulering som krävs för den specifika aktiva substansen. Det kan finnas olika anledningar till att välja att lägga ut formuleringsutvecklingen externt, så som tidsbrist inom det egna bolaget eller att snabbt kunna rekrytera rätt expertis, analysmöjligheter och att växla upp när det behövs under utvecklingsprocessen. Vi på RISE kan hjälpa till att lösa existerande formuleringsproblem eller ta en större aktiv roll under formuleringsutvecklingen av nya läkemedel och koppla in ett expertteam som kan arbeta som en förlängning av det egna bolaget.

Formuleringsutveckling

Formuleringsutveckling kräver en djup förståelse för hur de fysikalkemiska egenskaperna av en aktiv substans (API, active pharmaceutical ingredient) kommer att påverka dess stabilitet, löslighet och biotillgänglighet. Beroende på API, (små molekyler eller biologiska, så som; peptider, proteiner, enzymer, mRNA, nukleotider, antikroppar), krävs spetskompetens och anpassade formuleringsstrategier i valet av hjälpämnen/bärarpartikel och beredningsform. Under utvecklingen av ett nytt läkemedel kan det även krävas att beredningsformen behöver anpassas och optimeras under preklinisk fas och initiala djurstudier, för att sedan vidareutvecklas inför kliniska studier och färdig produkt.

På RISE har vi expertkunskap inom formulering och en bred instrumentpark för karaktärisering och analys av API/formulering. Vi har också möjlighet till metodutveckling för anpassad analys av API för att försäkra att rätt formuleringsstrategi tas fram som maximerar den aktiva substansens stabilitet, löslighet och biotillgänglighet.

Exempel på projekt

 • Preformulering (samt utveckling av anpassade analytiska metoder och karaktärisering)
 • Excipient screening/formuleringsstrategi för ökad stabilitet eller löslighet.
 • Utveckling av beredningsform, till exempel:
  • Oralt (tabletter, kapslar, emulsioner, suspensioner)
  • Topikalt (geler, krämer)
  • Inhalation (aerosol eller frystorkat)
  • Injektionsberedning
 • Stabilitetsstudier.
 • Beredningar till djurstudier

Välkommen att kontakta oss!

Per Wessman

Kontaktperson

Per Wessman

Enhetschef

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Kontakta oss på Pharma Office

Via Pharma Office når du all RISE kompetens och infrastruktur inom läkemedelsutveckling. Vi vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i arbetet med att ta fram nya läkemedel - från idé till säker produkt. Har du en utm…
Berättelse

Spetskompetens och partnerskap inom läkemedels­utveckling

Genom att samla många av de funktioner som behövs för utveckling av en potentiell läkemedelskandidat under ett och samma tak erbjuder RISE ett unikt partnerskap för allt från små universitetsanknutna start-ups till stora läkemedel…
Område

Läkemedel

En åldrande befolkning innebär att allt fler människor lever med kronisk sjukdom. Många, ofta sällsynta, sjukdomar saknar behandling. Men det finns nya möjligheter för behandling, bot och ett friskare liv genom precisionsmedicin, …
Berättelse

Guide till läkemedels­utveckling – från idé till patient

Utvecklingen av ett läkemedel är en dyr och resurskrävande process. Det är därför viktigt att redan från början planera för alla nödvändiga steg i resan mot den nya produkten. En välstrukturerad process ger ökad kunskap och minska…
Berättelse

Bättre biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är livsnödvändiga för många människor med livslånga sjukdomar som diabetes. Men läkemedlen är ofta svåra att hantera och begränsar patientens livskvalitet – något som man nu hoppas kunna ändra på i NextBioForm…
Område

Formulerade produkter

Medicin, målarfärg och majonnäs är formulerade produkter vi använder i vardagen. En formulerad produkt består av minst två ingredienser, ofta många fler, som är utvalda, processade och kombinerade på ett specifikt sätt för att ge …
Berättelse

Nya läkemedel skapar utmaningar för vården

Avancerade terapiläkemedel har potentialen att skapa helt nya sätt att behandla – och ibland till och med helt bota – sjukdomar. Detta främst för att de kan göras helt individanpassade. Men med de nya möjligheterna följer även nya…
Område

Nya terapier

Nya terapier möter samhällets utmaningar med en åldrande befolkning, kroniska sjukdomar och antibiotikaresistens. Området innefattar nya formuleringar och delivery-system av traditionella läkemedel och biologiska läkemedel samt AT…