Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

In vitro-metoder för immuntoxikologi, cellulär toxikologi och effektmarkörer och ADME-parametrar

Våra olika in vitro-modeller hjälper dig att bekräfta och optimera effekter, att predicera och analysera toxiska effekter samt att studera ADME-parametrar hos läkemedel i olika faser av utvecklingen. Toxikologisk bedömning av kemikalier ingår också i vårt utbud av tjänster.

Vi har erfarenhet och kompetens

Våra experter har mer är 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, är väl bevandrade i lagstiftningen och kan därför tryggt och säkert hjälpa dig på vägen mot att få din produkt registrerad. Våra tester baseras på myndigheters krav men också på vad du som kund önskar få hjälp med. Vi skräddarsyr därför testmodeller enligt dina särskilda önskemål.

Projektsupport och riskmitigering

Vårt laboratorium för in vitro-testning tillhandahåller särskilt experthjälp med immuntoxikologiska bedömningar, toxikologiska effekter i olika organ (framför allt lever), samt ADME-beräkningar. Då även in silico-utvärdering och GLP-certifierad in vivo-verksamhet drivs inom samma lokaler får ditt projekt även automatiskt tillgång till dessa expertiser och testsystem när du kontaktar oss. Exempelvis kan då en effekt som påvisats i in vitro-försök vidare undersökas i in vivo-studier följt av ex vivo-verifiering hos in vitro-laboratoriet och cirkeln är sluten. All information om ditt projekt hanteras alltså inom samma enhet och problemlösningsaktiviteter kan hanteras utan att du som kund behöver förlora tid på att vidarebefordra information mellan olika kontraktslaboratorier.

Vi hjälper dig även att tolka regulatoriska krav och riktlinjer från myndigheter (ICH, EMA, FDA, OECD) för att hjälpa dig välja rätt modeller som passar just ditt projekt.

Tester

Vi testar både lågmolekylära och  biologiska läkemedel samt kemikalier. Testmodellerna levererar både funktionsanalyser och kvantifieringar. GLP efter förfrågan. Exempel på tester vi utför är:

Immuntoxikologi och immunologiska effekter

Parametrar relaterade till både medfödd och förvärvad immunitet ingår i vårt erbjudande av tester till exempel cytokinmätningar, antikroppsmätningar, immunfenotypning, detektion av minnesceller, lymfocytaktivering, fagocytos, oxidative burst, NK-cellsaktivitet, T-cell dependent antibody-response (in vivo-försök ingår), histamin-release, ADCC, CDC, prediktion av immunogenicitet (in silico-testning ingår). Fler testmodeller kan beställas efter önskemål. Effektmodeller för läkemedel skräddarsys efter behov.

Levertoxikologi

Vi kan erbjuda testning av läkemedelskandidater för mitokondrie- och cytotoxicitet i den erkända Glu/Gal HepG2-metoden som uppfanns av Pfizer. Frysta eller färska humana hepatocyter är andra alternativ för mätning av cytotoxicitet. Dessa in vitro-metoder är att rekommendera om substansen gett positivt utslag för hepatotoxicitet in silico. I våra in vivo-studier kan vi utföra histopatologisk utvärdering på levern och även följa utveckling av leverskada genom att studera biomarkörer i plasma (till exempel traditionella markören ALT i kombination med nyare markörer som GLDH, CSF1R, miR-122 och HMGB1).

ADME

Vi kan mäta plasmaproteinbindning samt utföra stabilitetsstudier i mikrosomer och hepatocyter från människa alternativt från olika djurslag. Vi erbjuder även ADME-support, exempelvis data-utvärdering, enligt önskemål.

Övrigt

  • Kolesterolefflux
  • PCR-testning
  • Hybridiserings-ELISA

Mer information

Vi utför verifieringstestning av in vitro-diagnostiska tester avseende snabbtester för mätning av SARS-Cov-2 specifika antikroppar efter genomgången Covid-19 infektion.

Anders Kallin

Kontaktperson

Anders Kallin

Försöksledare Projektledare

+46 10 516 62 72

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Ian Cotgreave

Avdelningschef

+46 10 516 63 81

Läs mer om Ian

Kontakta Ian
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Kontakta oss på Pharma Office

Via Pharma Office når du all RISE kompetens och infrastruktur inom läkemedelsutveckling. Vi vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i arbetet med att ta fram nya läkemedel - från idé till säker produkt. Har du en utm…
Område

Läkemedel

En åldrande befolkning innebär att allt fler människor lever med kronisk sjukdom. Många, ofta sällsynta, sjukdomar saknar behandling. Men det finns nya möjligheter för behandling, bot och ett friskare liv genom precisionsmedicin, …
Område

Kemisk och biologisk analys

Kemisk och biologisk analys är grundläggande och oumbärliga verktyg för de flesta typer av produktion, forskning och utveckling. Vi erbjuder branschspecifika analystjänster och analysexpertis inom ett brett fält av områden. Exempe…
Område

Life Science

Life Science - livsvetenskaper - är ett tvärvetenskapligt begrepp som samlar företag och forskning vars mål är förbättrad hälsa. Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar på regional, nationell och global nivå. Hälsokly…
Område

Medicinteknik

När Sveriges befolkning åldras ökar våra vårdbehov. Om en medicinteknisk produkt bidrar till att patienten återhämtar sig fortare och tillbringar kortare tid på sjukhus så minskar patientens lidande och vården sparar pengar. Medic…
Område

Artificiell intelligens

Visst vore det bekvämt om din dator på egen hand kunde hjälpa dig hitta ditt nästa jobb eller om din läkare kunde ställa en diagnos innan du känner dig sjuk? Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen om intelligenta maskiner, oc…
Expertis

Bioanalys och läkemedel

Bioanalys används för bedömningar av effekt, metabolism, kinetik och toxicitet. Vi har den expertis som krävs för att välja, validera och mäta adekvata biomarkörer för din studie. RISE säkerställer kvalitén genom hela den bioanaly…
Expertis

Toxikologiska tester och safety

Vi kan testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för läkemedelskandidater, kemikalier, livsmedelstillsatser och medicintekniska produkter. Vi kan mäta att substanserna har den säkerhetsmarginal som krävs för att bli…