Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nutrition med precision

På RISE har vi experter inom nutrition och livsmedelsutveckling. Med avancerad metodik och utrustning kan vi ge svar på era frågor och hjälpa er vidare mot att uppfylla regulatoriska krav för er produkt.

Vad har livsmedel och kosttillskott för effekt på kroppen?

Att mäta hur olika livsmedel, hälsokost och kosttillskott påverkar hälsan är ofta mycket komplext. Kunskapsläget kring nutrition och hälsa utvecklas snabbt. På RISE har vi bred kunskap om hela kedjan från kostens makro- och mikroämnen till avancerade biomarkörer i kroppen som kan spegla hälsoeffekter av det vi äter och dricker.

Mäta produkters effekter

För att kunna hävda att en produkt har effekter på hälsa så behöver man bevisa att de hälsofrämjande ämnena eller bakterierna verkligen når fram oskadda till den delen av mag-/tarmsystemet eller andra delar av kroppen där de ska utöva sin effekt. På RISE har vi möjlighet att mäta så kallad bioaktivitet, bioaccessibilitet och biotillgänglighet av ämnen samt kan mäta biomarkörer för effekten i kroppen.

Bioaccessibilitet

  • Avancerad provpreparerings-utrustning och mikroskopi för in vitro digestion (ljus-, konfokal-, RAMAN-, elektron-, svepelektron-mikroskop, TOF-SIMS och AFM).
  • Tunntarmsmodell (EpiIntestinalTM) för att studera upptag från tarmen och effekter på tarmslemhinnan, som exempelvis inflammatorisk respons.

 Bioaktiviet & biomarkörer

  • Identifiering av biomarkörer och bioanalys (GC-MSMS, LC-MSMS, 2D-nano LC, 600 MHz NMR).
  • Mätning av effektmarkörer exempelvis biomarkörer för genuttryck och inflammation i tarmslemhinna, blod, olika vävnader samt i lungsköljvätska (qPCR, ELISA, FACS, klinisk kemi, immunohistologi, patologi).
  • Haltbestämning av olika biomolekyler, t ex lipider och aminosyror, proteiner och kolhydrater. Kontroll av halter av oönskat innehåll som anti-nutritionella ämnen och salthalt.
  • Effekt och toxikologi i in vivo-modeller. RISE kan utföra regulatoriskt anpassade djurstudier (GLP) om ett marknadsgodkännande kräver det. 

Vad får man säga om ett livsmedels hälsoeffekter?

Inom EU regleras märkning och marknadsföring av livsmedel med hälsobudskap av en gemensam lagstiftning. Tillsammans med utlåtanden och vägledningar från European Food Safety Authority (EFSA) och nationella myndigheter (i Sverige Livsmedelsverket) reglerar lagstiftningen närings- och hälsopåståenden för alla livsmedel, inklusive kosttillskott. Regelverket ger t ex ramar för livsmedlets sammansättning, hur närings- och hälsopåståenden får utformas och vilket vetenskapligt stöd som krävs, för olika påståenden. RISE har experter som kan hjälpa till att hitta rätt i, tolka och tillämpa regelverket. 

Välkommen att kontakta oss för att utvärdera din produkt!

Karin Persson

Kontaktperson

Karin Persson

Teknisk Doktor

+46 10 516 60 72

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

In vitro-metoder för toxikologi

Våra olika in vitro-modeller hjälper dig att bekräfta och optimera effekter, att predicera och analysera toxiska effekter samt att studera ADME-parametrar hos läkemedel i olika faser av utvecklingen. Toxikologisk bedömning av kemi…
Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.
Tjänst

In vitro-permeabilitet

RISE erbjuder in vitro-analys för att studera upptag av substanser som ska ges via oral administration.
Expertis

Bioanalys och läkemedel

Bioanalys används för bedömningar av effekt, metabolism, kinetik och toxicitet. Vi har den expertis som krävs för att välja, validera och mäta adekvata biomarkörer för din studie. RISE säkerställer kvalitén genom hela den bioanaly…
Tjänst

In vitro-modell EpiIntestinal

Rise erbjuder in vitro-analys för att studera interaktioner mellan tunntarm och substanser eller mikrobiota.
Expertis

Biokemi och bioanalytisk kemi

RISE har spetskompetens och stor erfarenhet inom analytiska metoder för organiska ämnen och deras metaboliter i biologiska matriser.
Expertis

Djurstudier på RISE

Huvudmålet för de flesta av våra djurstudier inom läkemedelsutveckling är att hitta säkerhetsmarginalerna mellan effekt och bieffekt för de läkemedelskandidater man studerar. Studierna designas för att karakterisera potentiell tox…