Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Djurstudier inom toxikologi och analyser i GLP-klassad miljö

Huvudmålet för de flesta av våra djurstudier inom läkemedelsutveckling är att hitta säkerhetsmarginalerna mellan effekt och bieffekt för de läkemedelskandidater man studerar. Studierna designas för att karakterisera potentiell toxicitet och för att bestämma NOAEL, no-observed-adverse-effect-level. Vi arbetar alltid med fokus på 3R-principer.

Se hur vi arbetar i våra djurstudier

Hos oss får du djurstudier utförda med hög etik och fokus på djurvälfärd under hela studiens gång. I vårt GLP- och BSL2-klassade djurlabb kan vi genomföra pre-kliniska säkerhetsstudier inför kliniska studier och/eller godkännande av t ex läkemedel (småmolekyler, biologiska läkemedel och vacciner), kemikalier, medicintekniska produkter och kosttillskott. Oavsett om syftet är regulatoriskt eller inte (GLP eller icke-GLP), genomför vi alla våra studier med hög standard. Vi arbetar för att minimera stress hos djuren för att få bästa möjliga resultat.

På RISE utför vi studier på gnagare men kan ta på oss uppdrag att monitorera studier på andra djurslag (t ex hund och gris) utförda på externa laboratorier. Med hjälp av vår kunskap och erfarenhet kan studier skräddarsys åt dig. Vår personal arbetar integrerat, vilket minimerar problem och ökar effektiviteten. Skulle problem eller utmaningar trots allt uppstå under studiens gång kan du vara trygg i att vi har hög ambitionsnivå för att hitta lösningar.  

Vi genomför djurstudier inom:

 • Toxikologi och säkerhetsbedömning
 • Farmakokinetik (PK)
 • Farmakologi
 • Immunologi
 • Experimentell forskning och utveckling
 • Metabolism

Din studie kan behöva olika typer av analyser för en god utvärdering. Vi har en djup och bred kompetens och kan göra bedömningar inom klinisk kemi, hematologi, kinetik, histopatologi och patologi efter analyser i blod, plasma, serum, urin och bronkoaleveolärt lavage (BAL).

Vår djurpersonalgrupp är stor och har erfarenhet av alla vanligare blodprovstagningstekniker.

Vi kan många administreringstekniker:

 • Oral
  • Sond (gavage)
  • Foder/vatten
 • Inhalation/luftvägar
  • Intratrakeal
  • ”Nose-only”
 • Intravenös
  • Injektion (bolus)
  • Infusion (administrering utan fixering)
 • Subkutan
  • Injektion
  • Implantat med osmotiska pumpar
 • Intramuskulär
 • Intraperitoneal
 • Nasal
 • Rektal

Om du behöver studier på andra djurslag än gnagare kan vi ta ansvaret att lägga ut studier på kontraktslabb och även monitorera och kontrollera försöken. Vi kan givetvis ta ett fullt projektansvar för hela studien. Vårt djurlabb kan även erbjuda inackordering och skötsel av gnagare om du vill utföra och driva din djurstudie i våra lokaler.

Principerna för att bestämma säkerhetsmarginalerna i toxikologiska djurstudier är detsamma oavsett om det handlar om prekliniska läkemedelskandidater eller industriella kemikalier. I läkemedelsutvecklingen tar man hänsyn till substansens effektivitet och för industrikemikalier söker man efter en acceptabel exponeringsnivå och för båda branscherna utformas studierna för att karakterisera den potentiella toxiciteten och för att bestämma NOAEL. 

Vårt arbetssätt med högt fokus på 3R och att förbättra djurens situation med välhanterade djur i en berikad miljö är prisbelönt och globalt uppmärksammat. Att låta oss göra dina studier i råtta och mus säkerställer vetenskapliga resultat av högsta kvalitet i harmoni med en exceptionell standard för djurens välbefinnande och det är ett tryggt val inför fortsatta tester i till exempel friska frivilliga och patienter.

Matilda Bäckberg

Kontaktperson

Matilda Bäckberg

Enhetschef

+46 10 516 63 67

Läs mer om Matilda

Kontakta Matilda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.