Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Funktionen hos protein

För att vi ska kunna hitta bästa utvinningsmetod för varje råvara, för att nå optimal slutprodukt, krävs analys av proteinets fysikaliska egenskaper. Med biokemisk analys kan vi undersöka proteinet på molekylnivå och ta reda på det som ditt företag behöver svar på. Mikrobiologisk riskbedömning bidrar till att göra din produkt hållbar och säker.

Fysikaliska egenskaper – underlättar matchningen

Olika proteinkällor och utvinningstekniker påverkar i stor utsträckning vilken funktionalitet det erhållna proteiner får. Genom att karakterisera proteinerna kan olika proteinråvaror och utvinningstekniker utvärderas och matchas mot lämpliga tillverkningsprocesser och slutprodukter som extruderade köttsubstitut, fermenterade produkter eller emulgerade charkuterier. Vid karaktärisering av fysikaliska egenskaper tittar vi på:

  • Löslighet, vilket är starkt förknippat med proteinets viskositet under olika förhållanden.
  • Vattenhållande förmåga, som motsvarar proteinets förmåga att hålla vatten och beror på antalet polära ”siter” där interaktion med vatten kan ske.
  • Emulgerande och skumbildande förmåga, det vill säga hur väl ett protein bidrar till att stabilisera emulsioner och skum genom att fördela sig i gränsskiktet mellan vatten och fett/luft.
  • Gelbildande förmåga och koagulering, proteiners förmåga att bilda geler vid olika förhållande som pH, salthalt, vattenhalt och temperatur.
  • Reologiska egenskaper som viskositet hos proteinet när det bildar smälta vid högre temperaturer och tryck.

Biokemisk analys – kunskap om proteinet på molekylär nivå

RISE har expertis, metoder och utrustning för biokemisk analys av bland annat proteiner. Det innefattar identifiering, kvantifiering och karaktärisering av en biologisk massa. Vi har möjlighet att på molekylär nivå analysera nästan allt som våra kunder har behov av.

Mikrobiologi och säkerhet – vikten av riskbedömning 

Mikrobiologisk riskbedömning av produkter och processer samt detektion och identifiering av mikroorganismer i dessa är avgörande för att kunna producera säkra livsmedel med önskad hållbarhetstid. RISE arbetar med olika typer av praktiska och teoretiska metoder, till exempel kvantitativ mikrobiologisk riskvärdering (QMRA). Det är ett kraftfullt verktyg för att proaktivt estimera risker och effekten av olika riskreducerande åtgärder. Med hjälp av praktiska försök, till exempel lagrings- och tillsatsförsök (challenge tests), kan vi mäta effekten på mikrobiologisk hållbarhet och säkerhet, till exempel för olika recept och tillverkningsprocesser. Vi hjälper dig att identifiera och hantera riskerna, så att ditt företag kan ta fram mikrobiologiskt hållbara och säkra produkter.

Nutrition – bäst före-datum och allergener

Det finns idag stor kunskap om animaliska produkters sammansättning och nutritionella värde. Samma kunskap krävs för de nya produkter som utvecklas baserat på alternativa proteinkällor. Här har RISE lång erfarenhet och kompetens att hjälpa till att ta fram nutritionellt sunda produkter.

Lägg därtill proteinets ”bäst-före-datum”, hur lång tid ska produkten anses sund att äta. RISE arbetar med frågor kring proteins hållbarhet både vad gäller protein som används för att proteinberika andra produkter och produkter baserade på hållbara proteinkällor.

Vi har expertis för att utreda säkerhetsaspekter kopplade till proteinkällan, både kemisk och biokemisk säkerhet.

RISE har även tagit fram en ny modell för att studera hur protein processas i kroppen för att kunna förutsäga näringsinnehåll, potentiell risk för allergiska reaktioner med mera.

 

Kontakta oss för mer information om hur RISE kan hjälpa ditt företag med karaktärisering, biokemisk analys, mikrobiologisk riskbedömning eller nutrition kopplat till alternativa proteinkällor.

Camilla Öhgren

Kontaktperson

Camilla Öhgren

Forskare

+46 10 516 66 98

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.