Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikroskopibild dig ofta vidare för beslut om fortsatta tillvägagångssätt.

Syfte

Inom området för fiberanalys och relaterade studier omfattar olika typer av uppdrag en bred mångfald av ämnen och processer. Här är en mer utförlig förklaring av de olika typerna av uppdrag:

Fibersammansättning: Analys av sammansättningen av fibrer i ett prov, vilket kan inkludera att identifiera olika fibrer och deras andelar i materialet.

Fiberidentifiering: Att bestämma och klassificera olika typer av fibrer som finns i ett prov, vilket kan vara viktigt för att förstå materialets egenskaper och användningsområden.

Fiberskador: Undersökning av eventuella skador på fibrerna, vilka kan ha uppstått under tillverkningsprocessen eller hanteringen av materialet.

Fiberstudier: Utforskning och analys av olika egenskaper hos fibrerna, såsom deras struktur, storlek, och egenskaper.

Kärlceller: Studier av kärlceller, som är en typ av celler som finns i växtvävnader och som kan påverka materialets egenskaper och kvalitet.

Tvärsnittsstudier i z-led: Analyser av tvärsnittet av materialet i z-led, vilket innebär att studera materialets skiktning och fördelning av olika ämnen och föroreningar genom dess tjocklek.

Fördelning av stärkelse, OBA, tryckfärg i z-led: Undersökning av hur ämnen som stärkelse (en polysackarid), optiska vitmedel (OBA) och tryckfärg fördelas genom materialets tjocklek.

Avsättningar, t.ex. lokalisering, tejpavdrag: Studier av avsättningar på materialet, såsom att identifiera deras lokalisering eller utföra undersökningar efter tejpavdrag.

Utöver dessa fiberrelaterade uppdrag kan också andra ämnen och processer ingå:

1. Magnesiumhydroxid, MgOH2
2. Kalciumkarbonat, CaCO3
3. Bakterier
4. Bestrykning
5. Tryckfärg
6. Bark
7. Mikroorganismer
8. Storleksmätningar (t.ex. fiberväggstjocklek, toppskikt, bestrykningstjocklek): Mätningar av olika dimensioner och tjocklekar på material och beläggningar.
 
Ytterligare områden inkluderar:

Ytor och tryckkvalitet: Studier av ytor och tryckkvalitet, vilket kan inkludera undersökningar av fibrer på ytan, fiberresning (upprättstående fibrer), synliga föroreningar genom bestrykningsskiktet, defekter i folierad yta, tryckytor, och bigar (veck).

Dessa uppdrag utförs för att förstå och förbättra olika aspekter av materialhantering, tillverkning och slutproduktens kvalitet inom olika branscher och tillämpningar.

Metoder, instrument och expertis

Teknisk information om ljusmikroskop:

Ljusmikroskop är ett viktigt verktyg för att studera material och biologiska prover på mikroskopisk nivå. Här är en mer detaljerad förklaring av de olika tekniska funktionerna och möjligheter som finns tillgängliga med ett ljusmikroskop:

1. Genomfallande belysning: Detta är den vanligaste formen av belysning i ljusmikroskop. Ljuset passerar genom det undersökta objektet och reflekteras sedan upp i okularen eller fångas upp av en kamera för att skapa en bild.

  - Ljusfält, BF (Bright Field): Detta är den vanligaste ljusmikroskopitillämpningen där objektet är upplyst och synligt mot en ljus bakgrund.

  - Mörkfält, DF (Dark Field): Här används en speciell belysningsmetod där ljuset bryts av proverna, vilket gör att de syns mot en mörk bakgrund. Detta är användbart för att framhäva detaljer i provet som annars kan vara svåra att se i ljusfältet.

  - Polariserat ljus: Genom att använda polariserat ljus kan man analysera materialens optiska egenskaper och struktur. Det är särskilt användbart för att studera kristallstrukturer och andra material som polariserar ljuset.

  - DIC (Differential Interference Contrast): Detta är en avancerad teknik som ger en tredimensionell bild av objektet genom att utnyttja interferens av ljusstrålar som passerar genom provet. Det ger kontrastrika bilder av objektens detaljer och strukturer.

  - Faskontrast: En annan metod för att öka kontrasten i ljusmikroskopi, särskilt för att studera levande celler eller andra transparenta objekt utan att behöva färga dem.

2. Påfallande belysning: Denna metod innebär att ljuset riktas mot objektet från en vinkel. Detta används för att studera ytor eller tjocka prov som inte släpper igenom ljuset.

  - Ljusfält, BF (Bright Field): Liknande användning som i genomfallande belysning, men i detta fall är ljuset riktat mot objektet från sidan.

  - Mörkfält, DF (Dark Field): Liksom i genomfallande belysning, men ljuset reflekteras av objektet och syns mot en mörk bakgrund.

  - Polariserat ljus: Kan också användas i denna belysningsmetod för att studera materialens optiska egenskaper och struktur.

  - DIC (Differential Interference Contrast): På samma sätt som i genomfallande belysning kan DIC användas för att ge kontrastrika bilder av objektets detaljer och strukturer.

3. UV-ljus (Fluorescensmikroskop) i olika våglängder: Denna funktion används för att undersöka fluorescensmaterial i ett prov, vilket kan vara användbart för att visualisera specifika ämnen eller strukturer som märkts med fluorescerande färger eller markörer.

Utöver dessa funktioner kan även andra mikroskopimodeller vara tillgängliga, såsom stereomikroskop för att studera objekt i tre dimensioner och mikrotom för att skära tunna snitt av material för vidare analys.

Ljusmikroskop kan ha en förstoringsgräns på upp till 1000 gånger och en upplösningsgräns på cirka 0,2 mikrometer, vilket möjliggör detaljerade observationer av mikroskopiska strukturer och fenomen.

Expertis:

Genom vår kompetens inom mikroskopi och vår långa erfarenhet inom massateknologi är vi väl rustade att utföra en rad analyser och studier inom områden som rör massa, papper, kartong och andra relaterade material. Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa resultat och skräddarsydda lösningar som möter våra kunders specifika behov och bidrar till deras framgång på marknaden.

Leverans

Vi vill se till att din upplevelse med oss är smidig och bekymmersfri. Därför anpassar vi vår resultatleverans efter din order, tar hänsyn till dess omfattning och eventuell komplexitet. På så vis kan vi säkerställa att du får dina resultat i tid och att de motsvarar dina förväntningar.

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

RISE strävar efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i de presenterade resultaten, vilket i sin tur hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

När det gäller proverna du skickar till oss för analys, så är din trygghet vår prioritet. Om inget annat avtalats så sparar vi proverna under en period på fyra veckor efter att analysen har genomförts. På detta sätt kan vi säkerställa att du har tillräckligt med tid att kontrollera resultaten och göra eventuella ytterligare förfrågningar eller åtgärder om så behövs. Vi strävar alltid efter att erbjuda den bästa servicen möjlig.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Förberedelser

Vid provtagning vill vi ge dig några vänliga rekommendationer för att säkerställa bästa möjliga resultat:

1. Avskrap i burk vid provtagning: Var vänlig och skrapa av provet i den medföljande burken för att säkerställa korrekt hantering och analys.

2. Markera inte för nära defekten/problemet: När du markerar provet, se till att inte markera för nära defekten eller problemområdet. Detta hjälper oss att få en klar och representativ bild av provet.

3. Friläggning utförs på RISE: Vi tar hand om friläggningen av provet när det kommer till oss. På så sätt kan du känna dig trygg med att vi tar hand om ditt prov på bästa möjliga sätt.

4. Skicka referenser: Om möjligt, vänligen skicka med referenser till process- och funktionskemikalier/material. Detta hjälper oss att förstå sammanhanget bättre och ger oss möjlighet att göra en mer detaljerad analys. Det är också till hjälp om du har bra referensprover att jämföra med problem eller dåliga prover.

Tack för att du tar dig tid att följa dessa rekommendationer. Vi är här för att hjälpa till och se till att din provtagning och analysprocess går så smidigt och effektivt som möjligt.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Jessica Sjöstedt

Kontaktperson

Jessica Sjöstedt

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 38

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Marie Tjärnström

+46 10 722 32 44

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva o…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…
Tjänst

Förståelse av kolofonium: Konsekvenser för produktsäkerhet

Kolofonium, även känt som rosin, är en samling hartssyror som naturligt förekommer i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd. Eftersom tallolja är en vanlig biprodukt från kokningsprocessen av trä, hamnar kolofonium i stor uts…