Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förståelse av kolofonium: Konsekvenser för produktsäkerhet

Kolofonium, även känt som rosin, är en samling hartssyror som naturligt förekommer i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd. Eftersom tallolja är en vanlig biprodukt från kokningsprocessen av trä, hamnar kolofonium i stor utsträckning i talloljan. Allergiska reaktioner mot kolofonium är vanliga hos vissa människor.

Syfte

Små mängder kan följa med massan och hamna i olika produkter och ger i regel inga problem. I en dansk undersökning av 2 000 patienter med eksem hade dock 3,7 % allergi på grund av hudkontakt med kolofonium. Störst risk att drabbas av kolofoniumallergi är vid långvarig hudkontakt med klistrande material som plåster, bandage, kosmetik, bindor mm. För den som drabbas av kontaktallergi orsakad av kolofonium finns risken att den består resten av livet. 

På vissa marknader finns det gränsvärden för innehållet av kolofonium i olika produkter, särskilt inom hygien- och kosmetikaindustrin. På grund av dessa regleringar har vi på senare tid fått ett ökat antal uppdrag och förfrågningar angående analys av kolofoniumhalten i massa som är avsedd att användas i hygienprodukter. Detta indikerar det ökande behovet av noggrann analys och övervakning av kolofoniumnivåerna för att säkerställa att produkterna uppfyller säkerhetsstandarder och regleringar.

Vi på RISE har kompetens och resurser för att identifiera och mäta halten av kolofonium i olika produkter. Genom noggranna analyser och mätningar kan vi säkerställa att produkterna uppfyller gällande säkerhetsstandarder och regleringar, samtidigt som vi minimerar risken för allergiska reaktioner hos kunder och användare.

Våra analyser och mätningar utförs med hög precision och tillförlitlighet, vilket ger våra kunder den information de behöver för att fatta informerade beslut om sina produkter och produktionsprocesser. Genom att kunna kvantifiera och övervaka halten av kolofonium kan företag säkerställa att deras produkter är säkra och följer de gällande bestämmelserna, vilket är avgörande för att bygga och upprätthålla förtroendet hos kunder och intressenter.

Vi har utvecklat och validerat metoder för att analysera kolofoniumhalten i massa med hjälp av avancerad gaskromatografi. Genom denna teknik kan vi noggrant kvantifiera närvaron av hartssyror, vilka är de huvudsakliga beståndsdelarna i kolofonium. Specifikt används ofta tre av dessa hartssyror - abietinsyra, dehydroabietinsyra och 7-oxodehydroabietinsyra - som markörer för kolofoniumnivåerna. För att kunna utföra dessa analyser krävs vanligtvis en provmängd på minst 20 gram massa.

Exempel på produkter där kolofonium kan förekomma inkluderar kosmetika, plåster, tejp, färg, tvål, rostskyddsmedel, skärvätskor och andra kemiska produkter. Kolofonium kan vara närvarande i olika former, såsom naturharts, talloljeharts, tallharts, hartsolja, rosin, rosinolja, kolofoniumgummi och kolofoniumtallolja. Det är viktigt att notera dessa olika synonymer eftersom de kan förekomma i produkters ingredienslistor eller specifikationer. Genom att vara medveten om dessa termer kan vi säkerställa att vi identifierar och mäter kolofoniumhalten korrekt i de produkter vi analyserar.

Metoder, instrument och kompetens

Vi använder metoder för att analysera halten av kolofonium i massa genom att använda gaskromatografi för att analysera hartssyror. Ibland använder vi tre specifika hartssyror - abietinsyra, dehydroabietinsyra och 7-oxodehydroabietinsyra - som markörer för kolofonium. För att kunna genomföra denna analys krävs det åtminstone 20 gram massa.

RISE använder gaskromatografi (GC) som en nyckelteknik inom forskning och utveckling. GC är en avancerad analysmetod som separerar och kvantifierar olika kemikalier i provblandningar. Det möjliggör identifiering av föroreningar, kvantifiering av ämnen och karaktärisering av komplexa blandningar.

GC används inom olika områden som livsmedelsindustrin för smaksanalys, läkemedelsindustrin för kvalitetskontroll, miljövetenskap för övervakning av luft och vattenföroreningar samt materialvetenskap för analys av materialkomposition.

Expertis:

Utöver vår expertis inom analysmetoder har RISE också en välutvecklad kompetens när det gäller att hantera och förbereda prover, särskilt industriella vätskor och material. Detta säkerställer att våra analyser genomförs med hög precision och tillförlitlighet, vilket ger våra kunder förtroende för de erhållna resultaten.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Förståelse av kolofonium: Konsekvenser för produktsäkerhet och regelverkens efterlevnad

Instrument

Gasmätare

Storhetsområde

Gasflöde

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Vi erbjuder möjligheten till expressleverans för analysresultat till våra kunder. Med vår expressleveransservice kan du få dina resultat ännu snabbare, så att du kan vidta åtgärder eller fatta beslut utan onödigt dröjsmål. Vänligen notera att expressleveransen är tillgänglig mot en extra kostnad. Kontakta oss gärna för att få mer information om pris och tillgänglighet för expressleveransalternativet.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…