Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan hjälpa er med både identifiering, felsökning och lösningar av nästan alla material och ytor.

Syfte

Har ni problem med avsättningar, fläckar i processen? Vill du veta vad en specifik produkt har för fibersammansättning? Med hjälp av vår gedigna kompetens och våra högt avancerade instrument samt väl utbyggda databaser kan vi ta fram information om föroreningens sammansättning och ursprung.

Ofta behöver vi använda oss av flera av nedanstående tekniker för att lösa ett problem eftersom problemen många gånger är komplexa. De typer av prover som är vanligast är massa, papper och kartong. Vi tittar även på avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, inkruster, metallytor. Kontakta oss så får vi diskutera problemlösningen tillsammans.

Metoder, instrument och kompetens

Vi använder en mångfald olika metoder för att undersöka och lösa problem. Nedan är några av de vanligaste metoderna vi tillämpar:

Ljusmikroskopi: En teknik som använder synligt ljus för att förstora och studera små objekt eller material. Det är särskilt användbart för att observera ytmorfologi och strukturer med låg förstoring.

Svepelektronmikroskopi (SEM): En avancerad mikroskopiteknik som använder en elektronstråle för att avbilda ytor i extremt hög upplösning. Det gör det möjligt att observera detaljer på nanometerskala och få information om materialens struktur och morfologi.

FT-IR-spektroskopi: En teknik som används för att analysera kemiska föreningar baserat på deras absorption av infrarött ljus. Det ger information om molekylära bindningar och fungerar som ett fingeravtryck för att identifiera olika ämnen.

Gaschromatografi (GC): En metod för att separera och analysera komponenterna i en gasblandning. Det används ofta för att kvantifiera och identifiera kemiska föreningar i en provlösning.

Induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP): En teknik för att bestämma elementkoncentrationer i en provlösning genom att mäta massan av de laddade partiklarna som genereras när provet utsätts för en plasmaflamma.

Jonkromatografi: En metod för att separera och analysera joner i en provlösning. Det används främst för att analysera oorganiska och organiska joner i vattenprover eller biologiska vätskor.

Karteringar: En process för att skapa detaljerade kartor eller diagram som visar fördelningen eller förekomsten av olika ämnen eller egenskaper i en process. Det kan inkludera topografiska kartor, kemiska kartor eller andra typer av kartläggningar beroende på syftet med undersökningen.

RISE har en bred och djup kompetens samt omfattande erfarenhet inom de nämnda analysmetoder som används för att utforska och förstå olika material och substanser.

Utöver vår expertis inom analysmetoder har RISE också en välutvecklad kompetens när det gäller att hantera och förbereda prover, särskilt industriella vätskor och material. Detta säkerställer att våra analyser genomförs med hög precision och tillförlitlighet, vilket ger våra kunder förtroende för de erhållna resultaten.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

RISE strävar efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i de presenterade resultaten, vilket i sin tur hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

Mer information

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav och krav i ditt projekt. Tack för ditt förstånd och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Förberedelser

Här är några rekommendationer för provtagning:

Vid provtagning, skrapa in i en burk.
Undvik att markera för nära defekten/problemet.
Friläggning görs på RISE i Örnsköldsvik.
Skicka med referenser:
 - Process- och funktionskemikalier/material.
 - Ett bra referensprov att jämföra med vid problem/dåligt prov.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Jessica Sjöstedt

Kontaktperson

Jessica Sjöstedt

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 38

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Marie Tjärnström

+46 10 722 32 44

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…
Tjänst

Förståelse av kolofonium: Konsekvenser för produktsäkerhet

Kolofonium, även känt som rosin, är en samling hartssyror som naturligt förekommer i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd. Eftersom tallolja är en vanlig biprodukt från kokningsprocessen av trä, hamnar kolofonium i stor uts…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…