Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva och pålitliga som de gamla är avgörande för att undvika eventuella komplikationer eller kvalitetsproblem.

Råvaruanalyser - viktigt för kvaliteten på processen

Genom att genomföra noggranna analyser och jämförelser kan vi bedöma huruvida de nya kemikalierna uppfyller era krav och förväntningar, och om de kan integreras smidigt i er befintliga produktionsprocess.

Vi på RISE har expertisen och resurserna för att utföra omfattande analyser av olika typer av inkommande råvaror som används i produktionsprocessen. Exempel på sådana råvaror inkluderar latex, optiska vitmedel (OBA), lim, metaller, kalk, stärkelse, fyllmedel och polymerer. Genom att analysera dessa råvaror kan vi bedöma deras sammansättning, renhet, stabilitet och andra relevanta egenskaper för att säkerställa deras lämplighet och kvalitet för er specifika användning.

Analyser och tester för kemikalier: En översikt

Här är några exempel på analyser och tester som vi kan utföra för kemikalier som OBA, latex och fyllmedel:

ISO ljushet: Mätning av ljusreflekterande egenskaper enligt ISO-standard för att bedöma optisk ljushet.

pH: Mätning av pH-värdet för att bedöma surhetsgraden eller alkaliniteten hos kemikalier.

Torrhalt: Bestämning av den procentuella mängden fast ämne i en lösning för att bedöma koncentrationen och densiteten av kemikalier.

Viskositet: Mätning av en vätskas motstånd mot flöde för att bedöma dess konsistens eller flytande egenskaper, vilket kan vara relevant för kemikalier.

Mikroskopisk analys av OBA: Undersökning av optiska vitmedel under mikroskop för att bedöma partikelstorlek, form och fördelning.

Analys med svepelektronmikroskop/EDX: Avancerad analysmetod för att undersöka kemiska sammansättningen och morfologi hos OBA-partiklar med mikroskopisk precision.

ASA (kvantitativt), AKD (semi-kvantitativt), Rosin size (kvalitativt): Analyser av kemikalier som används inom pappersindustrin för att bedöma deras närvaro, koncentration eller kvalitet.

Analys av stärkelsehalten i papper: Bestämning av mängden stärkelse i papper för att bedöma ytlims- och baspapperets egenskaper och sammansättning.

Metallanalys: Bestämning av metallinnehållet i kemikalier för att bedöma deras renhet och eventuella föroreningar.

Polymeranalys: Karakterisering och analys av polymerer för att bedöma deras kemiska sammansättning, egenskaper och användbarhet i olika tillämpningar.

Kontakta oss gärna för att diskutera era specifika behov och hur vi kan hjälpa er med analyser och bedömningar av era kemikalier.

Leverans

RISE erbjuder en omfattande rapport som inkluderar data i Excel-format och är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för analys. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Genom att tillhandahålla denna omfattande rapport strävar RISE efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i de presenterade resultaten, vilket i sin tur hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

Instrument

Gasmätare

Storhetsområde

Gasflöde

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Vi erbjuder möjligheten till expressleverans för analysresultat till våra kunder. Med vår expressleveransservice kan du få dina resultat ännu snabbare, så att du kan vidta åtgärder eller fatta beslut utan onödigt dröjsmål. Vänligen notera att expressleveransen är tillgänglig mot en extra kostnad. Kontakta oss gärna för att få mer information om pris och tillgänglighet för expressleveransalternativet.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…
Tjänst

Åldersbeständighet för cellulosaprodukter

När det gäller produkter som används under en längre tidsperiod eller som utsätts för olika miljöförhållanden är det avgörande att de behåller sina egenskaper över tid. Produkter som fortfarande fungerar korrekt och behåller sina …