Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Industriell Vattenhantering

Med förbättrad vattenhantering kan industrier minska sin miljöpåverkan, säkerställa samhällsviktig tillgång på vatten, förbättra sin processprestanda och minska sina kostnader. En hållbar vattenhantering är också viktig för att minska industrins sårbarhet vid klimatförändringar.

Industrins vattenutmaningar

Industrin står inför många vattenrelaterade utmaningar, exempelvis ökad risk för vattenbrist eller hårdare utsläppskrav i miljötillstånd. Några av utmaningarna kan lösas genom ökad återvinning av vatten, men återvinning av vatten kan i stället skapa nya utmaningar, så som sämre processprestanda, korrosion eller biofilmsuppbyggnad. För att adressera komplexiteten i dessa och andra vattenrelaterade utmaningar så krävs kombinerad expertis och helhetsförståelse.  

Ett mångsidigt angreppssätt

RISE kan kombinera en bred erfarenhet inom industriell vattenhantering med branschspecifik expertkunskap inom många industriella sektorer, så som livsmedels-, kemi-, bioraffenaderi, textil-, tillverknings-, gruv-  massa- och pappersindustrin. Angreppssättet fokuserar på att förstå faktorerna som begränsar vattenåtervinning för att sedan systematiskt arbeta för att avlägsna dessa. Våra experter kan hjälpa industrier med att:

  • Kartlägga vattenanvändning och identifiera möjligheter till återanvändning av vatten, inom en industri eller exempelvis mellan industrier i en industripark.
  • Identifiera föroreningar och deras påverkan på vattenåtervinning i en process eller i en industri.
  • Utvärdera teknikval och metoder för att minska eller begränsa uppbyggnad av föroreningar. Exempelvis genom att ersätta kemikalierna som orsakar föroreningsproblemet eller avlägsna föroreningar medvattenreningstekniker.
  • Identifiera och minimera mikrobiell påverkan och risker för biologisk påverkan i processteg.
  • Utvärdera vattenreningstekniker anpassade för industriellt avloppsvatten.
  • Undersöka möjligheter för resursåtervinning från industriellt avloppsvatten, exempelvis biogasproduktion eller kemikalieåtervinning.

RISE har möjlighet att demonstrera och utvärdera tekniker och lösningar på labb- och pilotskala, samt utvärdera dessa utifrån ett teknoekonomiskt perspektiv. RISE har även möjlighet att stötta vid industriell implementering av dessa.

Ignacio De San Pio

Kontaktperson

Ignacio De San Pio

Forskare

Läs mer om Ignacio

Kontakta Ignacio
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Lina Lindahl

Forskare

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.