Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Massateknologi - cellulosabaserade processer

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av massa med frilagda fibrer och för vissa applikationer bleks massan därefter.

Massateknologi på RISE stöder forskning och utveckling för industrins ständigt förändrade behov och utmaningar samt skärpta krav från myndigheter och kunder. Fokus ligger på att ta fram hållbara och kostnadseffektiva processlösningar i hela värdekedjan från olika råvaror, även återvunnet material, till massa för olika ändamål. ​ ​

RISE arbetar både med att förbättra existerande processer för massakokning, syrgasdelignifiering, blekning och med att utveckla nya processer för massaframställning. Optimering av processerna för maximalt utnyttjande av råvara, besparing av kemikalier, energi, vatten och ständig minskning av miljöavtrycket är kärnan i forsknings- och utvecklingsarbetet.

RISE har lång erfarenhet av kemisk massatillverkning (kokning och blekning), tillgång till modern utrustning och kvalificerade specialister, vilket underlättar testning av idéer, demonstration i laboratorie- och pilotskala och påskyndar genomförandet och felsökning i industriell skala. Vi kan leverera de svar och den information du behöver inom:

 • Råvarans (ved och annan biomassa) lämplighet för användning i olika pappers/cellulosaapplikationer
 • Ved- och renserifrågor
 • Flisförbehandlingar
 • Koknings- och blekningsbetingelser
 • Nya kok- och blekmedel, inklusive enzymer
 • Ljushet och ljusstabilitet
 • Massareaktivitet
 • Massa- och fiberegenskaper
 • Miljöpåverkan

 

Vi arbetar både med långsiktig forskning för att förbättra existerande processer för kokning, syrgasdelignifiering och blekning samt hantering av akuta processproblem på fiberlinjen.

Några exempel på vad RISE kan erbjuda inom massateknologi:

 • Optimerade koknings- och blekningsstrategier med avseende på massakvalitet och processekonomi
 • Nya hållbara massaprocesser med liten miljöpåverkan
 • Omställning av processer med avseende på råmaterial och/eller slutprodukt
 • Fraktionering av cellulosa, hemicellulosa och lignin från olika råvaror med avseende på bioraffinaderiets behov
 • Integrering av bioraffinaderiprocesser i kemiska massafabriker
 • Tillverkning av specialcellulosa för framställning av t.ex. textil och nanocellulosa
Galya Simeonova

Kontaktperson

Galya Simeonova

Forskare

+46 73 370 55 56

Läs mer om Galya

Kontakta Galya
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Projekt

FORSKNINGSPROGRAM BIOEKONOMI – med industrin mot en hållbarare värld

Var kommer nästa genombrott? Det är förstås omöjligt att förutsäga. Men de som inte experimenterar, som inte utforskar möjligheten att skala upp labbresultat, kommer aldrig vara bland de första. Det lönar sig att forska, till…
Test & demo

Testbädd för hållbara skummaterial

RISE Testbädd för Hållbara Skummaterial är inriktad på forskning och teknikutveckling kring lågdensitetsmaterial baserade på bioråvaror, restströmmar och återvunna material. Här har vi samlat olika kompetenser samt infrastruktur f…
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…