Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas kvalitet. RISE kompetens inom svepelektronmikroskopi kan hjälpa att studera materialet.

Syfte

RISE är specialiserade på att identifiera och kontrollera kladd, fläckar och avlagringar. Ni kan lita på oss för att få en noggrann och detaljerad analys av era prov. Vi har en bred expertis och erfarenhet inom detta område och kan hantera en mångfald olika provtyper. Bland de material vi regelbundet analyserar finns massa, papper och kartong, men vi tar även emot prov såsom avskrap, prickar, gummiduk, tryckta slutprodukter, lösningar, inkruster och metaller.

Vår analysomfattning sträcker sig över flera områden, och vi kan utföra olika typer av uppdrag för att uppfylla era specifika behov. Det kan inkludera ytstudier för att undersöka ytmorfologi och struktur, kristallstrukturundersökningar för att bedöma materialens kristallina egenskaper, samt tvärsnittsanalyser för att få insikt i materialens inre struktur. Vi är också experter på att analysera fyllmedelsfördelning i tvärsnitt och utföra karaktärisering av fyllmedel, vilket kan vara avgörande för materialens egenskaper och prestanda.

Våra tjänster omfattar även vanliga analyser som pigmenttäckning och analys av grundämnessammansättning. Vi kan ge er en detaljerad bedömning av pigmentens täckningsegenskaper samt en noggrann analys av grundämnenas sammansättning i ert material. Dessutom utför vi inspektioner av bigar och bestrykningslager för att bedöma både antalet och sammansättningen av dessa materialskikt.

Metoder, intrument och kompetens

Svepelektronmikroskopi med energidispersiv röntgenspektroskopi (SEM/EDX) är ett exceptionellt instrument som används omfattande inom forskning och utveckling av material och processer inom olika branscher. SEM möjliggör avbildning med hög upplösning av ytor med förstoringar som sträcker sig från tiotals till hundratusentals gånger, vilket ger detaljerad information om materialens morfologi, topografi och mikrostruktur. Det gör det möjligt för forskare att visualisera ytegenskaper, såsom korn, porer, sprickor och beläggningar, med enastående klarhet och precision. Denna förmåga är ovärderlig för att studera relationen mellan struktur och egenskaper hos material, förstå ytfenomen och optimera processparametrar.

Förutom avbildning kombineras SEM ofta med energidispersiv röntgenspektroskopi (EDX), vilket möjliggör elementanalys av provet. EDX detekterar karakteristiska röntgenstrålar som utsänds från provet när det bombarderas med en elektronstråle i SEM. Genom att analysera energin och intensiteten hos dessa röntgenstrålar kan EDX identifiera de element som finns i provet och bestämma deras relativa koncentrationer. Denna elementanalys ger värdefulla insikter om kemisk sammansättning, fördelning av element och föroreningar inom materialet.

Integrationen av SEM och EDX erbjuder flera fördelar inom forskning och utveckling av material och processer:

Elementanalys: EDX gör det möjligt för forskare att identifiera och kvantifiera den elementära sammansättningen hos material, vilket är avgörande för att förstå deras egenskaper, prestanda och beteende i olika miljöer.

Mikrostrukturell karaktärisering: SEM ger detaljerad avbildning av mikrostrukturer, medan EDX erbjuder kemisk information på specifika platser inom mikrostrukturen. Denna kombination underlättar omfattande mikrostrukturell analys, inklusive fasidentifiering, analys av korngränser och karaktärisering av defekter.

Studier av ytmorfologi: SEM möjliggör undersökning av ytegenskaper och texturer, medan EDX kan detektera ytföroreningar, beläggningar och elementfördelningar. Denna förmåga är avgörande för att undersöka tekniker för ytmodifiering, adhesionsmekanismer och processer för ytfunctionalisering.

Felanalys: SEM/EDX används omfattande för att undersöka rotorsakerna till materialfel, såsom brott, korrosion och slitage. Kombinationen av högupplöst avbildning och elementanalys hjälper till att identifiera felmekanismer, bedöma materialets integritet och utveckla strategier för att förbättra produkters pålitlighet och hållbarhet.

Optimering av processer: SEM/EDX kan användas för att utvärdera effekterna av processparametrar, behandlingar och tillverkningstekniker på materialens egenskaper och prestanda. Genom att korrelera mikrostrukturella egenskaper med kompositionsdata kan forskare optimera processförhållanden, förbättra produktkvaliteten och minimera defekter.

Kompetens:

RISE besitter en hög kompetens inom svepelektronmikroskopi (SEM) med omfattande erfarenhet av att hantera industriella prover. Dessa yrkesverksamma är skickliga på att förbereda prover, optimera avbildningsparametrar och tolka SEM-bilder för att extrahera meningsfull information om materialens struktur och sammansättning.

RISE:s expertis inom SEM sträcker sig till analys av industriella prover, inklusive metaller, polymerer, keramik, kompositer och mer. Oavsett om det handlar om att undersöka materialdefekter, karakterisera ytegenskaper eller studera mikrostrukturella förändringar på grund av bearbetning eller miljöfaktorer, har RISE förmågan att tackla en bred skala av industriella utmaningar med hjälp av SEM.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

RISE strävar efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i de presenterade resultaten, vilket i sin tur hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

Mer information

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i Ert projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Om inget annat har avtalats, så sparar vi proverna i fyra veckor efter analysen är genomförd.

Förberedelser

Här är några rekommendationer för provtagning:

1. Använd en burk för att skrapa in provet.
2. Se till att inte markera för nära defekten eller problemområdet.
3. Skicka proverna för friläggning till RISE.
4. Skicka med referenser för process- och funktionskemikalier/material samt bra referensprover för jämförelse med problematiska eller dåliga prover.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Marie Tjärnström

+46 10 722 32 44

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Tjänst

Identifiera och utreda stenceller, fläckar eller spetor

Stenceller kan finnas i pappersmassa som innehåller asp eller gran och kan orsaka slitage på processutrustningen. Fläckar och spetor kan leda till defekter i slutprodukter inom cellulosaproduktionen.
Test & demo

Testbädd för hållbara skummaterial

RISE Testbädd för Hållbara Skummaterial är inriktad på forskning och teknikutveckling kring lågdensitetsmaterial baserade på bioråvaror, restströmmar och återvunna material. Här har vi samlat olika kompetenser samt infrastruktur f…
Tjänst

Analysera metaller med låga detektionsnivåer

Inom skogsindustrin är metaller ofta närvarande i olika material och processer. Till exempel kan metaller användas som tillsatser i kemiska behandlingar för trä eller som katalysatorer i olika processer. Samtidigt kan metaller ock…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…