Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan hjälpa er med både identifiering, felsökning och lösningar av nästan alla material och ytor

Syfte

Har ni problem med avsättningar, fläckar i processen? Vill du veta vad en specifik produkt har för fibersammansättning? Detta är några av de frågeställningar som Trouble Shooting tar hand om. Med hjälp av vår gedigna kompetens och våra högt avancerade instrument samt väl utbyggda databaser kan vi ta fram information om föroreningens sammansättning och ursprung.

Ofta behöver vi använda oss av flera av nedanstående tekniker för att lösa ett problem eftersom problemen många gånger är komplexa. De typer av prover som är vanligast är massa, papper och kartong. Vi tittar även på avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, inkruster, metallytor. Kontakta oss så får vi diskutera problemlösningen tillsammans.

Metod

Vi använder oss av flera olika typer av metoder för att komma fram till en lösning. Dessa är de vanligaste:

  • Ljusmikroskopi
  • Svepelektronmikroskopi SEM
  • FT-IR
  • GC
  • ICP
  • Jonkromatografi
  • Karteringar

Leveranser

Rapport

Beställning

Beställning via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Cirkulär omställning, Förpackning, Kemiska processer och produkter, Kemisk och biologisk analys, Kontroll, Korrosion, Massa och papper, Materialomställning, Perception, Plast, Produktion och tillverkning, Ytteknik

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans av resultat sker utifrån orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Förberedelser

Rekommendationer vid provtagning:

Avskrap i burk vid provtagning

Markera inte för nära defekten/problemet

Friläggning utförs på RISE i Örnsköldsvik

Skicka referenser
- Process- och funktionskemikalier/material
- Bra referensprov att jämföra med problem/dåligt prov

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Jessica Sjöstedt

+46 10 722 32 38

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Marie Tjärnström

+46 10 722 32 44

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Svepelektronmikroskopi ser ytstruktur, topografi och grundämnen

Processer är ofta varma och fuktiga som skapar goda miljöer för bakterier, utfällningar samt andra icke önskvärda företeelser som bidrar till störningar och nedklassning av slutprodukter. Svepelektronmikroskopi (SEM/XDS) har ett s…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy, används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Nästan alla typer av prover i mycket små prover, till exempel prickar o…
Tjänst

Analys av antrakinon i antrakinonprodukter och dispersioner

Antrakinon utgörs av gula nålformiga kristaller och är en form av dispersion som används i vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att få en jämn kvalite på processen är det viktigt att veta exakta mängden antrak…
Tjänst

Detektera kolofonium i produkter

Kolofonium, ett samlingsnamn för hartssyror, finns naturligt i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd och hamnar därför i allra största utsträckning i talloljan efter koket. Allergier mot kolofonium finns och vi kan identifi…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…