Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.

Syfte

HPLC kan analysera mer polära och termiskt instabila föreningar än gaskromatografi (GC) och är därför ofta ett komplement till denna analysteknik.

Organiska syror: myrsyra, ättiksyra, levulinsyra, smörsyra, isosmörsyra, valeriansyra, isovaleriansyra, hexansyra, heptansyra, metanol, etanol, glycerol och mjölksyra samt furanderivaten hydroxymetylfurfural (HMF) och furfural.

Exempel på provtyper där organiska syror kan analyseras:

  • Kokvätskor
  • Surlut
  • Jästanksprover
  • Svartlut.

Optiska vitmedel är dyra kemikalier som helst ska fastna på pappersytan och så lite som möjligt hamna i avloppet. Miljöskäl talar också för det senare. Med HPLC-analyser kan såväl kvalitativa som kvantitativa bestämningar av förekomsten av optiska vitmedel göras i såväl papper som i olika flöden runt pappersmaskinen. Vid konkurrentanalyser är det ofta möjligt att avgöra om det använda optiska vitmedlet optiska vitmedlet är av di-, tetra- eller hexatyp. 

Metod

HPLC-system har möjlighet att styra parametrar som eluentblandningar, gradienter och temperaturer, vilket gör det möjligt att analysera komplexa provmatriser. Systemet har en brytningsindex detektor (RI) samt en ultraviolett detektor (UV) av typen Diode Array Detector (DAD), vilket gör att man kan få ett komplett UV-VIS spektrum av varje förening.

I samma system kan också högmolekylärt material analyseras och man kan få en bild av molekylviktsfördelningen för t.ex. lignin, lignosulfonat och andra polymerer. I framtidens bioraffinaderi är behovet stort att analysera nya föreningar, t.ex. olika komponenter från lignin.

Leveranser

Rapport

Beställning

Beställning sker via länk nedan

Länk till beställning

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Fakta

Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Område

Bioraffinaderi, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Vatten

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans av resultat sker utifrån orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Analys av antrakinon i antrakinonprodukter och dispersioner

Antrakinon utgörs av gula nålformiga kristaller och är en form av dispersion som används i vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att få en jämn kvalite på processen är det viktigt att veta exakta mängden antrak…
Tjänst

Analyser för råvarukontroll

För att produktionen ska hålla samma eller högre kvalitet när ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera ett flertal kemikalier.
Tjänst

Gasmätningar för svaggaser (TRS)

Behovet av att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser (TRS) har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik för att minska svavelutsläppen till luft. Det som norm…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy, används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Nästan alla typer av prover i mycket små prover, till exempel prickar o…