Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt. Det går även att undersöka prover i både fast och flytande form utan att kräva komplex provberedning.

Syfte

Det finns möjlighet att identifiera närvaron av olika föreningar i ett prov utan behov av omfattande förberedelser. Detta gör det möjligt att snabbt och effektivt kartlägga den kemiska sammansättningen av ett material.

Utöver identifiering är det möjligt att utföra kvalitativa och kvantitativa analyser. Detta innebär att man inte bara kan fastställa vilka föreningar som finns i ett prov, utan också bedöma deras koncentration eller mängd. Det gör metoden mycket användbar för olika tillämpningar, inklusive problemlösning, hantering av reklamationer, support till slutkunder och kvalitetskontroll av olika råmaterial.

Exempel på prover inkluderar massa, papper, kartong, avskrap, prickar, gummiduk, tryckta slutprodukter, lösningar, oljor, smetar och inkruster. 

När det kommer till de kemiska föreningarna som kan identifieras är spektrumet brett och omfattar flera olika grupper. Polymerer, som är uppbyggda av monomerer och delas in i härdplaster, gummimaterial och termoplaster, är ett exempel. Dessutom kan biomolekyler som polysackarider, polypeptider, lipider och polynukleoider analyseras med metoden.

Utöver dessa kan olika organiska föreningar som aromatiska och alifatiska föreningar samt kolväten studeras. Inom varje kategori kan olika molekylgrupper identifieras, inklusive alkaner, alkener, arener, alkoholer, estrar och karboxylsyror.

Sammanfattningsvis erbjuder RISE omfattande möjligheter att studera och analysera olika typer av prover och identifiera en bred mångfald av kemiska föreningar. Dess användningsområden sträcker sig från kvalitetskontroll och problemlösning till forskning och utveckling inom en mängd olika branscher och tillämpningar.

Metoder, instrument och kompetens

RISE använder FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR-spektroskopi) som är en avancerad teknik som används för att analysera kemiska föreningar i olika material. Genom att skicka infrarött ljus genom ett prov och mäta hur mycket ljus som absorberas vid olika våglängder kan FT-IR-spektroskopi skapa unika spektrum för varje förening. Dessa spektrum ger information om provets kemiska sammansättning och används för att identifiera olika föreningar och deras koncentrationer. Tekniken är användbar inom många områden, inklusive materialvetenskap, kemi och biologi.

RISE:s gedigna erfarenhet och höga kompetens inom hantering och analys av både oorganiska och organiska föreningar, tillsammans med vår förståelse för industriella behov och krav, gör oss till en pålitlig partner för att lösa komplexa problem, driva innovation och säkerställa kvalitet och säkerhet inom olika branscher och tillämpningsområden.

Leverans

RISE erbjuder en omfattande rapport som inkluderar data i Excel-format och är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för analys. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Genom att tillhandahålla denna omfattande rapport strävar RISE efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i de presenterade resultaten, vilket i sin tur hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

Mer information

Beställning

Beställning via kontaktperson

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Vi levererar resultaten baserat på orderstocken och omfattningen samt komplexiteten i uppdraget.

Förberedelser

Tack för att du tar dig tid att läsa detta! När du tar prover, vänligen skrapa in i en burk för provtagning och se till att inte märka för nära defekten eller problemet. Vår friläggningstjänst utförs här på RISE i Örnsköldsvik med stor omsorg och noggrannhet.

Om du har möjlighet, vänligen skicka med referenser för process- och funktionskemikalier/material. Det skulle också vara till stor hjälp om du kunde inkludera ett bra referensprov för att jämföra med det eventuella problemet eller dåliga provet.

Tack så mycket för din medverkan och samarbetsvilja!

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Tord Bystedt

Kontaktperson

Tord Bystedt

+46 10 722 32 12

Läs mer om Tord

Kontakta Tord
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…
Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva o…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…