Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Identifiera och utreda stenceller, fläckar eller spetor

Stenceller kan finnas i pappersmassa som innehåller asp eller gran och kan orsaka slitage på processutrustningen. Fläckar och spetor kan leda till defekter i slutprodukter inom cellulosaproduktionen.

Syfte

Stenceller
Mekanisk massa som innehåller asp eller gran utgör exempel på vedslag där stenceller är vanligt förekommande. Vid förändringar av vedblandningen eller vid användning av nya vedslag är det av stor betydelse att förstå hur dessa förändringar påverkar processen för att minimera problemen med stenceller.

Genom en kombination av analyser med ljusbord och mikroskop kan förekomsten och typen av stenceller fastställas noggrant. Resultaten från olika försök, antingen i pilot- eller fabriksskala, kan enkelt kvantifieras och följas upp. På så sätt kan kunderna få insikt i hur stencellproblemet kan hanteras effektivt.

Smuts och spetor
När det kommer till identifiering och kvantifiering av fläckar och spetor är användningen av ljusbord, mikroskop och skanner, i kombination med personalens erfarenheter, ovärderlig. Dessa verktyg möjliggör noggrann observation och analys av de olika orenheterna.

I samband med ombyggnader, såsom förändringar i sileri, processsteg i massalinjen eller mälderi, är det vanligt att vi tar in massaprover för att analysera orenheterna. Oftast erhåller vi massan eller mälden i dess våta form, vilket kräver att vi skapar laboratorieark för vidare analys av spet och fläckar. Genom att mäta och dokumentera dessa orenheter kan vi få en detaljerad förståelse för deras förekomst och eventuella påverkan på produktkvaliteten.

Metoder, instrument och kompetenser

De standardmetoder som vi tillämpar inkluderar ISO 5350-1, ISO 5350-2, ISO 5350-3 och T 213. Dessa metoder har fastställts för att säkerställa en enhetlig och pålitlig analys av olika material och substanser.

Det är viktigt att notera att ju mer information vi får angående problemställningen och processen, desto bättre utrustade är vi att ge detaljerade och relevanta svar till våra kunder. Genom att förstå kontexten och de specifika kraven kan vi anpassa våra analyser och rekommendationer för att möta kundernas behov på bästa möjliga sätt.

Därför uppmuntrar vi våra kunder att dela så mycket information som möjligt om deras problem och processer. Det kan inkludera detaljer om materialens egenskaper, processparametrar, tidigare utförda tester eller analyser, och andra relevanta faktorer. Genom att ha en grundlig förståelse för situationen kan vi effektivt tillämpa våra expertkunskaper och erfarenheter för att leverera högkvalitativa lösningar och svar.

Genom vår kompetens inom mikroskopi och vår långa erfarenhet inom massateknologi är vi väl rustade att utföra en rad analyser och studier inom områden som rör massa, papper, kartong och andra relaterade material. Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa resultat och skräddarsydda lösningar som möter våra kunders specifika behov och bidrar till deras framgång på marknaden.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

RISE strävar efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i de presenterade resultaten, vilket i sin tur hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

Tjänst

Identifiera och utreda stenceller, fläckar eller spetor för att undvika slitage på processutrustning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i Ert uppdrag. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jessica Sjöstedt

Kontaktperson

Jessica Sjöstedt

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 38

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…
Test & demo

Testbädd för hållbara skummaterial

RISE Testbädd för Hållbara Skummaterial är inriktad på forskning och teknikutveckling kring lågdensitetsmaterial baserade på bioråvaror, restströmmar och återvunna material. Här har vi samlat olika kompetenser samt infrastruktur f…
Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Test & demo

Separering av cellulosa

Jordens cirkulära och förnybara råvaror är efterfrågade och ska räcka till mycket, vilket ökar behovet av forskning och utveckling av dem så att varje beståndsdel kommer till nytta. Separering av cellulosa från skog, jordbruk och …