Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analysera metaller med låga detektionsnivåer

RISE är specialiserade på analyser av skogsindustriella prover. Fasta prov som flis, massa eller vätskeform som tex svartlut.

Syfte

  • Mangan orsakar sönderfall av peroxid och försämrar därför blekresultatet vilket ger högre peroxiddosering och därmed kostnader. Därför är det viktigt att veta vilken manganhalt man har i massan efter de olika blekstegen.
  • På indunstningssidan vill man ofta veta fritt och totalt kalcium eftersom kalcium tillsammans med annat kan orsaka inkruster och utfällningar.
  • Analyser av alla strömmar i återvinningen visar halterna av olika metaller och var de finns i återvinningscykelns delar.
  • Ibland tar bruk in nya vedslag eller ved från andra inköpsområden och då vill man veta om metallhalterna är kritiska.

Ibland gäller våra uppdrag rena problemlösningsjobb. Genom att kombinera exempelvis analyser med ICP, FTIR, SEM och ljusmikroskop och vår samlade erfarenhet av förekommande problem, kan vi lösa även till synes svårlösliga problem.

När det gäller analyser med ICP är förbehandlingen av prover avgörande för ett korrekt analysresultat. Eftersom proverna vi får för metallanalys kan vara både fasta, som flis och massa, eller i vätskeform men med en komplicerad sammansättning som svartlut, gäller det att veta hur man gör en korrekt uppslutning av proverna före analys. En fördel med ICP:n är att den både är snabb och kan detektera låga halter.

Metod

ICP-instrumentet är en iCAP 7400 ICP-OES och har levererats av Thermo Scientific.

Leveranser

Rapport enligt överenskommelse.

Beställning

Beställning via kontaktperson

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Fakta

Tjänst

Analysera metaller med låga detektionsnivåer

Område

Bioraffinaderi, Förpackning, Kemiska processer och produkter, Massa och papper

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans av resultat sker utifrån orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Analys av antrakinon i antrakinonprodukter och dispersioner

Antrakinon utgörs av gula nålformiga kristaller och är en form av dispersion som används i vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att få en jämn kvalite på processen är det viktigt att veta exakta mängden antrak…
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy, används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Nästan alla typer av prover i mycket små prover, till exempel prickar o…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.
Tjänst

Analyser av kolhydrater och anjoner i cellulosaprocesser

Processkontroll inom cellulosaindustrin är nödvändig för att reducera körbarhetsproblem och att analysera kolhydrater och anjoner, exempelvis oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan ger en ökad kunskap om kemik…
Tjänst

Temperaturen kan påverka viskositeten

Det går att mäta viskositet med temperaturkontrollerat bad för bestämning av samband mellan olika temperaturer och motsvarande viskositetsvärden. För vissa applikationer kan temperaturens inverkan på en lösnings viskositet vara di…
Tjänst

Detektera kolofonium i produkter

Kolofonium, ett samlingsnamn för hartssyror, finns naturligt i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd och hamnar därför i allra största utsträckning i talloljan efter koket. Allergier mot kolofonium finns och vi kan identifi…
Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…