Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden är massabrukens största kostnad, därför är behovet att minimera vedförluster vid barkning är stort. Samtidigt kan inte barkningen ske för snabbt eftersom det ökar flisens barkhalt till kokeriet, vilket kan skapa kvalitetsproblem i såväl massa som papper.

Syfte

För att hitta den optimala balansen mellan ekonomi och kvalitet är renseristudier ett viktigt verktyg, där ett fabriksnära arbetssätt och kunskap kommer till sin rätt.

Det finns stora pengar att spara genom att hitta det optimala körsättet för renseriet. Om ett bruk som har en vedkostnad på en miljard kronor kan minska vedförlusterna med en procent, så blir det en besparing på tio miljoner kronor. Har man regelbundet vedråvara av olika ursprung eller grovlek kan pengar sparas, och en jämnare massakvalitet erhållas, när man har en jämn blandning av ved in till barktrumman.

En renseristudie är relativt omfattande och börjar med att vi på ett systematiskt sätt tar ut ca 200 stockar från olika partier på vedgården. Från varje stock kapas en trissa en bit in på stocken för att inte avverknings- eller transportskador ska påverka analysresultatet. För varje trissa skalas bark eller näver av med kniv för att kunna mäta barkhalt, torrhalt, densitet och diameter för respektive prov.

De aktuella partierna körs i barktrumman och barkprover tas ut för bestämning av hur mycket ved som finns i barkfraktionen samt flisprover som sållas i flissåll för bl.a. bestämning av barkhalten. På så vis beräknas barkhalt, barkningsgrad och vedförlust för aktuellt flisparti och på basis av resultaten diskuteras hur körsättet av trumman, eller inblandningen av olika vedtyper till trumman, kan optimeras.

Uppehållstiden i trumman mätes genom att färgmarkera ca 100 stockar och mäta tiden från inmatning tills när stockarna lämnat trumman. Tunga stockar, liksom långa, ”armbågar” sig fram och har ofta en kortare uppehållstid än andra stockar, varför val av stockar att färgmarkera måste vara ett representativt urval av aktuell vedråvara.

Metod

Studien sker både ute på bruk och i våra utrustning på RISE. 

Leveranser

Resultat levereras i en rapport. 

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Massa och papper

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstid och utförande sker utifrån RISE orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet. 

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Roberth Byström

Kontaktperson

Roberth Byström

Forskare

+46 10 722 32 13

Läs mer om Roberth

Kontakta Roberth
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar ino…
Tjänst

Vedundersökningar

Vedstudier kan ge svar på många frågor. Kan jag blanda in nya vedslag men samtidigt behålla den aktuella massans egenskaper? Hur mycket kan jag i så fall blanda in i flisen till kokaren eller kokarna? Vad händer med flisblandninge…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, ell…
Expertis

Kolhydrater och anjoner i cellulosaprocesser

Att analysera kolhydrater och anjoner, exempelvis oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan ge en ökad kunskap om kemikaliebalansen. Processkontroll inom cellulosaindustrin är nödvändig för att reducera körbarhets…
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Karaktärisering av ved- och massaanalyser

Det är viktigt att karkatärisera både ved, flis, oblekt massa, blekt massa för att kunna ha en stabil produktion- och processutveckling.
Tjänst

Analyser för råvarukontroll

För att produktionen ska hålla samma eller högre kvalitet när ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera ett flertal kemikalier.
Berättelse

Bioeconomy Arena ska göra Sverige världsledande inom bioekonomi

I juni 2022 togs de första spadtagen för det som ska bli en ny pilothall i Örnsköldsvik för framtida bioraffinaderianläggningar. Hallen blir ett centrum för RISE verksamhet inom bioraffinaderi och i början av 2024 beräknas verksam…