Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ved- och cellulosa: analyser för karaktärisering

Ved och cellulosa är centrala råvaror inom biobaserad industri och används för att producera en mängd olika produkter, från förnybara bränslen till bioplast och biobaserade kemikalier. Genom att karaktärisera dessa material kan vi optimera processer för att maximera utbytet av önskade produkter samtidigt som vi minimerar avfall och energiförluster.

Syfte

Karaktäriseringen av ved och cellulosa innebär att vi analyserar deras kemiska sammansättning, struktur, morfologi, och andra fysikaliska och mekaniska egenskaper. Genom att förstå dessa egenskaper kan vi identifiera eventuella utmaningar eller begränsningar i produktionsprocessen och utveckla strategier för att övervinna dem.

RISE har expertis och resurser för att analysera alla typer av cellulosabaserade massor. Oavsett om ni har en komplex matris eller specifika behov när det gäller analys, är vi redo att erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta era krav och förväntningar. Genom att dra nytta av vår omfattande erfarenhet och avancerade tekniska utrustning kan vi tillhandahålla relevanta analysförslag som passar era unika behov och mål. Tveka inte att kontakta oss så att vi tillsammans kan identifiera de bästa analysstrategierna för att uppnå era önskade resultat och främja er verksamhets framgång.

Parametrar som kan analyseras för karaktärisering

 • Torrhalt
 • Storleksfördelning
 • Barkhalt
 • Torr-rådensitet eller Bulkdensitet
 • Tjocklek och tjockleksfördelning
 • Längd och längdfördelning, bredd och breddfördelning
 • Metaller
 • Extraktivämnen
 • Kolhydrater
 • Askhalt

Ved och massaanalyser

 • Alfa beta gamma cellulosa 
 • Alkali löslighet S5, S10, S18 
 • Alkali resistans R5, R10, R18 
 • Antrakinon 
 • Askhalt, 525°C 
 • Extrakthalt, aceton, massa 
 • Extrakthalt, aceton, ved 
 • Extrakthalt, cyclohexan/aceton 
 • Extrakthalt, DKM 
 • Extraktivämnen, GC-MS analys 
 • Extraktivämnen, gruppseparation 
 • Fenolgrupper, fria
 • Fiberladdning 
 • Fiberväggstjocklek, fördelning 
 • Fläckar, prickar och smuts 
 • Foch’s reaktivitetsmetod 
 • Hexanal
 • Kappatal 
 • Karbonyländgrupper 
 • Kisel, totalhalt 
 • Klorid, totalhalt 
 • Klorid 
 • Kolhydrater 
 • Komplexbildare, EDTA, DTPA, NTA 
 • Konduktivitet, vattenextrakt 
 • Lignin, Klason och syralösligt 
 • Molekylviktsfördelning, massa 
 • Organiskt klor 
 • Oxalsyra, totalhalt 
 • pH, vattenextrakt 
 • Sulfat 
 • Svavel, totalhalt 
 • Syraolöslig aska 
 • Vedslag, fiberanalys 
 • Tvättförlust 
 • Uronsyror 
 • Uttvättbar COD, blöt massa 
 • Uttvättbar COD, torr massa 
 • Uttvättbar TOC, blöt massa 
 • Uttvättbar TOC, torr massa
 • Viskositet 

Metaller 

 • Ca, Cu, Fe, Mg, Mn 
 • K, Na 
 • Cd, Pb 
 • Al, Ba, Co, Cr, P, Si, Zn mm 

Leveranser

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Det finns möjlighet för en mer omfattande rapport på offert.

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Tjänst

Ved- och cellulosa: analyser för karaktärisering

Instrument

Filter - optiska egenskaper, Gasmätare, Konduktivitet, Spänningsreferenser, Termometrar

Storhetsområde

Förbränning, Längd och geometri, Massa / vikt, Temperatur, Tid och frekvens, Volym och flöde

Standarder

ISO 692,  ISO 1762, ISO 14453 / SCAN-CM 49, SCAN-CM 49, SCAN-CM 67, SCAN-C 7, SCAN-CM 65, ISO 302, SCAN-C 22, SCAN-CM 51, ISO 9197, SCAN-CM 71, ISO 6587, T222, SCAN-CM 52, SCAN-N 39, ISO 29681, ISO 9198, SCAN-CM 57, ISO 776, ISO 9184, SCAN-C 30, SCAN-C 45, SCAN-CM 44, ISO 5351, SCAN-CM 38, SCAN-CM 63, SCAN-CM 54

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans av resultat sker utifrån orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Pilotkokeriet är en central del av processen inom massa- och pappersindustrin, och dess flexibilitet är avgörande för att möta olika krav och behov som kan uppstå i produktionsförhållandena. På RISE har vi dedikerat betydande resu…
Expertis

Analyser av kolhydrater och anjoner

Genom att analysera kolhydrater och anjoner, såsom oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan man få en fördjupad förståelse för kemikaliebalansen. Processkontroll inom cellulosaindustrin är avgörande för att minsk…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Tjänst

Vedundersökningar - viktigt för process och slutprodukt

Genom att studera ved kan man erhålla insikter som är avgörande för att svara på flera viktiga frågor inom massa- och pappersindustrin. En av dessa frågor är om det är möjligt att införa nya träslag i produktionen samtidigt som ma…
Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva o…

Cirkulära affärsmodeller

Näringslivet spelar en central roll i utvecklingen mot den cirkulära ekonomin. Omställningen till en cirkulär ekonomi innebär också att många företag måste förändra sin affärsmodell för att bevara sin konkurrenskraft. 
Expertis

Livscykelanalys (LCA)

RISE erbjuder både forskning och konsultverksamhet inom livscykelanalys. Kombinationen av kunskaper inom LCA och djup teknisk kompetens gör oss unika. Vi kan hjälpa dig att kvantifiera miljöeffekter från vaggan till graven, ta fra…