Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar inom både sulfat- och sulfitkokning.

Syfte

Flis- och lutprover från fabrik används för att simulera den befintliga kokaren i laboratoriemiljö under kontrollerade former. Kokarna kan med fördel även användas som reaktorer i bioraffinaderiutredningar.

Flis av olika vedslag och storlek kan kokas samtidigt i samma kokare vid samma processbetingelser men ändå hållas särskilda. Processbetingelserna kan varieras med avseende på bl.a. tid, temperatur, förträngning av kokvätskor, halter i kokvätskor och kokmetoder. Under kokets gång kan både avdrag och tillsats av kokvätskor göras. Satsvis och kontinuerlig kokning kan simuleras.

Kokeriet består av en kokarkropp och nio ackumulatorer för kokvätskor. Den kan laddas med 10 kg flis vilket ger en tillräcklig mängd massa för att gå vidare med efterföljande processteg som blekning och tillverkning av papper etc.

Kokeriet är idealiskt för vedundersökningar och kan användas vid garantikörningar.

Vedvariationer:

•Vedslag

•Träddel (rot - topp)

•Ålder (juvenil -mogen)

•Kemisk sammansättning

•Dimensioner

•Skogsröta

•Lagringsröta

•Torrhalt

•Storleksfördelning

•Föroreningar

•Densitet

•Ljushet

Renseri:

 • Ved och vedlagring
 • Barkning
 • Flishuggning
 • Flislagring
 • Flissållning
 • Barkhalt
 • Vedhalt i barkfraktion
 • Torr-rådensitet

Flis

 • Flishuggning
 • Flislagring
 • Flissållning
 • Lignin
 • Hemicellulosa
 • Alkalisk hydrolys
 • Kontinuerlig kokning
 • Batchkokning
 • Farliga illaluktande föroreningar
 • Tvätt
 • Silning
 • Impregnering

Metod

Analyser

 • Kappatal
 • Viskositet
 • pH
 • ISO-ljushet
 • Vitlut
 • Extraktivämnen
 • Densitet
 • Bulk
 • Fiberdimensioner

Leveranser

Enligt överrenskommelse.

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Cirkulär omställning, Förpackning, Massa och papper

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans på resultat blir utifrån storleken och komplexiteten på uppdraget.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Roberth Byström

Kontaktperson

Roberth Byström

Forskare

+46 10 722 32 13

Läs mer om Roberth

Kontakta Roberth
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Vedundersökningar

Vedstudier kan ge svar på många frågor. Kan jag blanda in nya vedslag men samtidigt behålla den aktuella massans egenskaper? Hur mycket kan jag i så fall blanda in i flisen till kokaren eller kokarna? Vad händer med flisblandninge…
Tjänst

Ved och renseri

Ved är en av de viktigaste variablerna vid massaproduktion och det ställer höga krav på kontrollen av inkommande vedmaterial till fabrikerna. Vid RISE utförs kompletta undersökningar rörande olika typer av fibermaterial med avseen…
Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden är massabrukens största kostnad, därför är behovet att minimera vedförluster vid barkning är stort. Samtidigt kan inte barkningen ske för snabbt eftersom det ökar flisens barkhalt till kokeriet, vilket kan skapa kvali…
Tjänst

Utvärdering av resultat vid garantikörningar

I samband med investeringar och ombyggnader i produktionslinjer för papper och massa är det vanligt att garantikörningar genomförs. Det kan gälla allt ifrån ett byte av sil eller del av utrustning till exempelvis hela renserier el…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, ell…
Tjänst

Karaktärisering av ved- och massaanalyser

Det är viktigt att karkatärisera både ved, flis, oblekt massa, blekt massa för att kunna ha en stabil produktion- och processutveckling.
Test & demo

Bioeconomy Arena

Bioeconomy Arena samlar RISE infrastruktur för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och dem…
Tjänst

Blekning

Blekeristudier kan vara aktuellt exempelvis i samband med problem och misstanke av förlust av viktiga massaegenskaper i blekeriet. ERISE har lång och omfattande erfarenhet av blekning samt lämplig utrustning för tillräckligt stora…