Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser, oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Det är särskilt viktigt med korrekt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen eller som stöter på problem relaterade till impregneringen.

Syfte

RISE har nu installerat en pilot för studier av flisimpregnering i realtid. Den är integrerad med ett pilotkokeri och används ofta för att undersöka hur flisen impregneras och kokas under olika betingelser.

Impregneringspiloten utvecklades som en del av ett doktorandarbete vid Helsingfors universitet och är således unik. Flisen placeras i piloten och impregneringsprocessen övervakas genom att mäta viktförändringen när luften ersätts av kokvätska i flisen.

Den ursprungliga piloten har vidareutvecklats för att passa det befintliga pilotkokeriet och möjliggör kombinerade studier av impregnering och koking. RISE kan genomföra impregneringsstudier för olika typer av flis, träslag, temperatur- och tryckförhållanden samt för olika massaprocesser.

Metod och expertis

Med den här metoden är det möjligt att noggrant studera processen på ett sätt som liknar impregneringsfasen som föregår massakokningen. Genom att vår pilotanläggning är integrerad med vårt pilotkokeri kan hela processen från impregnering till framställning av massa hos en kund simuleras på ett realistiskt sätt. Detta innebär att vi kan skapa och optimera en körförfarande som är skräddarsydd för varje kunds unika behov och variabler.

Studierna utförs för både tillverkning av pappersmassor och dissolvingmassor. Impregneringspiloten är resultatet av ett doktorandprojekt vid Helsingfors universitet och har vidareutvecklats och förfinats av RISE. Genom att använda denna avancerade metodik kan vi noga undersöka och förstå impregneringsprocessens effekter och hur de påverkar den slutliga massakvaliteten. Detta ger oss möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar och rådgivning för att optimera produktionen och uppnå önskade resultat för våra kunder.

Expertis:

RISE har en djupgående expertis och en lång historik av framgång inom studier relaterade till ved, flis och tillhörande processer. Genom årtionden av forskning, utveckling och tillämpning har RISE etablerat sig som en pålitlig ledare inom detta område. Vi har arbetat nära med partners inom massa- och pappersindustrin för att förstå de komplexa dynamikerna i ved- och flisbaserade processer och hur de påverkar produktionsresultaten.

Vår expertis sträcker sig över hela spektrumet av ämnen, inklusive vedens sammansättning och egenskaper, flisningstekniker, impregnering, kokning, blekning och mycket mer. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar och rådgivning som är anpassade för varje kunds unika behov och utmaningar.

RISE:s engagemang för forskning och innovation har lett till utvecklingen av banbrytande metoder och tekniker för att förbättra effektiviteten och hållbarheten hos ved- och flisbaserade processer. Vi fortsätter att vara i framkant av branschen genom att integrera ny forskning och teknik i våra projekt och samarbeten, vilket gör oss till en pålitlig partner för företag inom massa- och pappersindustrin som strävar efter förbättring och framgång.

Leveranser

Standardrapport (offert): RISE erbjuder en komplett rapport där resultaten presenteras på ett överskådligt sätt genom korta, men informativa avsnitt med tydliga diagram och tabeller. Denna rapportstruktur är utformad för att göra det lätt för kunder och intressenter att snabbt få en förståelse för de presenterade resultaten utan att behöva fördjupa sig i omfattande texter.

Djupare rapport (offert): Om önskemål finns möjlighet till utförligare rapport på offert har RISE kapacitet att skapa en mer detaljerad vetenskaplig rapport baserad på resultaten och bakgrundsinformationen som tillhandahålls av kunden. Denna rapport kan omfatta en djupgående analys av data, utförliga diskussioner om metodik och resultat, samt en noggrann bedömning av relevanta faktorer och sammanhang. Genom att använda den senaste forskningen och expertis inom området kan RISE ge en grundlig förståelse för de observerade resultaten och deras implikationer.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Pilotkokeriet är en central del av processen inom massa- och pappersindustrin, och dess flexibilitet är avgörande för att möta olika krav och behov som kan uppstå i produktionsförhållandena. På RISE har vi dedikerat betydande resu…
Tjänst

Vedundersökningar - viktigt för process och slutprodukt

Genom att studera ved kan man erhålla insikter som är avgörande för att svara på flera viktiga frågor inom massa- och pappersindustrin. En av dessa frågor är om det är möjligt att införa nya träslag i produktionen samtidigt som ma…
Projekt

FORSKNINGSPROGRAM BIOEKONOMI – med industrin mot en hållbarare värld

Var kommer nästa genombrott? Det är förstås omöjligt att förutsäga. Men de som inte experimenterar, som inte utforskar möjligheten att skala upp labbresultat, kommer aldrig vara bland de första. Det lönar sig att forska, till…
Erbjudande

Bioeconomy Arena - en katalysator för biobaserad innovation

Genom Bioeconomy Arena förs vetenskaplig spetskompetens och toppmodern forskningsinfrastruktur samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan stöttar RISE industri och samhälle att accelerera utvecklingen…
Tjänst

Blekning av cellulosa

Genom att förstå blekningsprocessen och genomföra nödvändiga justeringar och optimeringar kan pappers- och massaindustrin producera högkvalitativa produkter med önskade egenskaper och hållbarhet. Detta bidrar inte bara till att up…
Tjänst

Studier av ved och renseri

Ved är en av de mest avgörande faktorerna för att säkerställa en högkvalitativ och effektiv massaproduktion. Kontrollen av det vedmaterial som används i massabruk är av yttersta vikt för att upprätthålla kvaliteten och effektivite…
Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden utgör den största kostnaden för massabruken, och därför är det av stor vikt att minimera förluster av ved vid barkning. Samtidigt är det inte möjligt att utföra barkning för snabbt, eftersom detta kan leda till att fl…
Tjänst

Effektiva lösningar för svavelrening med skärpta EU-regler

Den ökande efterfrågan på effektiva lösningar för insamling och bortskaffande av s.k. svavelhaltiga restgaser (TRS) har blivit allt mer påtaglig, särskilt med EU:s skärpta regler som kräver att industrin använder den bästa tillgän…