Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, eller har problem relaterade till impregneringen.

Syfte

RISE har nu installerat en pilot för studier av flisimpregnering i realtid. Den är sammankopplad med pilotkokeriet och används för studier av hur flis impregneras och kokas under olika betingelser. 

Impregneringspiloten är utvecklad i ett doktorandarbete vid Helsingfors universitet och således unik i sitt slag. Flisen placeras i piloten och inträngningsförloppet följs genom den viktförändring som uppstår när luft ersätts av kokvätska i flisen.

Den ursprungliga piloten har vidareutvecklats för att anpassas till det befintliga pilotkokeriet och möjliggör kombinerade impregnerings- och kokeristudier. RISE kan genomföra impregneringsstudier för olika huggen flis, vedslag, temperatur- och tryckbetingelser liksom för olika massaprocesser.

Impregneringspiloten används bland annat i Jessica Gard Timmerfors doktorandarbete ”Flis till sulfitmassakokning”. Arbetet omfattar även studier av hur MCS pilottrumhugg kan producera flis med dimension lämplig för en sulfitprocess.

Bidrag för investeringen i impregneringspiloten har erhållits från Kempestiftelserna.

Metod

Med den här metoden kan förloppet studeras på ett sätt som efterliknar impregneringsprocessen som föregår massakoket. Eftersom piloten är sammankopplad med vårt pilotkokeri kan hela processen från impregnering till massaframställning hos en kund simuleras på ett verklighetstroget sätt. Därför kan ett optimerat körsätt med kundspecifika variabler bestämmas. Studierna görs för både pappersmassor och dissolvingmassor. Impregneringspiloten är resultatet av ett doktorandarbete vid Helsingfors universitet och har vidareutvecklats av RISE.

Leveranser

Leverans av resultat sker i rapportform eller utifrån överenskommelse. 

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Massa och papper

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden utgår ifrån RISE orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Roberth Byström

Kontaktperson

Roberth Byström

Forskare

+46 10 722 32 13

Läs mer om Roberth

Kontakta Roberth
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar ino…
Tjänst

Vedundersökningar

Vedstudier kan ge svar på många frågor. Kan jag blanda in nya vedslag men samtidigt behålla den aktuella massans egenskaper? Hur mycket kan jag i så fall blanda in i flisen till kokaren eller kokarna? Vad händer med flisblandninge…
Tjänst

Utvärdering av resultat vid garantikörningar

I samband med investeringar och ombyggnader i produktionslinjer för papper och massa är det vanligt att garantikörningar genomförs. Det kan gälla allt ifrån ett byte av sil eller del av utrustning till exempelvis hela renserier el…
Tjänst

Karaktärisering av ved- och massaanalyser

Det är viktigt att karkatärisera både ved, flis, oblekt massa, blekt massa för att kunna ha en stabil produktion- och processutveckling.
Tjänst

Blekning

Blekeristudier kan vara aktuellt exempelvis i samband med problem och misstanke av förlust av viktiga massaegenskaper i blekeriet. ERISE har lång och omfattande erfarenhet av blekning samt lämplig utrustning för tillräckligt stora…
Tjänst

Ved och renseri

Ved är en av de viktigaste variablerna vid massaproduktion och det ställer höga krav på kontrollen av inkommande vedmaterial till fabrikerna. Vid RISE utförs kompletta undersökningar rörande olika typer av fibermaterial med avseen…
Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden är massabrukens största kostnad, därför är behovet att minimera vedförluster vid barkning är stort. Samtidigt kan inte barkningen ske för snabbt eftersom det ökar flisens barkhalt till kokeriet, vilket kan skapa kvali…
Tjänst

Gasmätningar för svaggaser (TRS)

Behovet av att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser (TRS) har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik för att minska svavelutsläppen till luft. Det som norm…