Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bild

Analys, optimering, och utveckling av barriärer mot syre och vattenånga

Nordens största oberoende barriärlaboratorium som erbjuder tjänster till företag och akademi.

Testbädd för barriärmaterial är en anläggning där utveckling och karakterisering av barriärmaterial genomförs.

Testbädden erbjuder:

  • Utveckling av barriärformuleringar för filmer eller dispersioner som lösningsgjuts, bestryks, extruderas, varmpressas eller lamineras.
  • Diskussionspartner och support i val av barriärmaterial.
  • Mätning av film eller hel förpackning.
  • Syrgastransmissionsmätning ned till 0,005 cm3/m2 d (OTR).
  • Vattenångtransmissionsmätning ner till 0,0005 g/m2 d (WVTR).
  • Bildanalys av ytor (pin-holes, sprickor, defekter) och tvärsnitt (penetration och täckning) med SEM.

Fakta

Namn på Test & Demo

Barriärmaterial

Etableringsår

1983

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Papper, massa och förpackningar

Område

Plast, Förpackning, Livsmedel, Läkemedel, Massa och papper, Materialomställning

Region

Region Stockholm

Adress

Drottning Kristinas väg 61, Stockholm

Mer information

Barriärlabbet mäter barriärprestandan för genomgång av syrgas och vattenånga för diverse material. Barriärprestandan studeras genom att syrgas- och vattenångpermeabiliteten mäts vid kontrollerad temperatur och luftfuktighet. Detta sker med avseende på diffusionshastigheten för syrgas och vattenånga: OTR (oxygen transmission rate) och WVTR (water vapor transmission rate).

Barriärlabbet är utrustat med åtta finkänsliga och avancerade instrument för permeabilitetsmätningar varav fem för genomgång av syrgas (Ox-Tran) och tre för genomgång av vattenånga (Permatran och Aquatran).

Relaterat

Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Expertis

Ligninvetenskap

Vår forskning förädlar trädets eget lim – lignin – till material, kemikalier och fordonsbränslen. Vi utvecklar även processer för att ta till vara och vidareförädla de stora mängder lignin och andra vedpolymerer som kemiska massab…
Tjänst

Ramanmikroskopi - Lokalisering av kemiska komponenter

Med hjälp av konfokal Ramanmikroskopi kan RISE mäta fördelningen av kemiska komponenter i befintlig matris utan omfattande provpreparering. Man kan också hitta och identifiera föroreningar i befintlig dispersion eller pulver. Rama…
Tjänst

Total migration från material till livsmedel

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmed…
Nätverk

Normpack - material i kontakt med livsmedel

Normpack verkar för säkrare material i kontakt med livsmedel, allt från förpackningen i butiken till skärbrädan hemma hos konsumenten. Vi består av medlemmar längs hela värdekedjan, från kemiföretag, materialtillverkare, konverter…
Tjänst

Mätning och analys av ytstruktur

Uppfyller ytan kraven? Vilka förändringar i ytstrukturen blir effekten av att en process ändras? Hur skiljer sig strukturen på en yta jämfört med en annan? Hur påverkas ytstrukturen av slitage? Frågor som dessa kan besvaras genom …
Expertis

Material i kontakt med livsmedel

Produktsäkerhet är en viktig fråga vid produktion av alla slags material och produkter. En av RISE huvudaktiviteter inom detta område är analyser av förpackningar och material i kontakt med livsmedel (FCM).