Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

XPM - Papperspilot för forskning och utveckling

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga att generera pålitliga resultat gör den till ett ovärderligt verktyg för att driva innovationsprojekt.

Vid pappersframställning finns det möjlighet att använda olika typer av massa beroende på önskad slutprodukt och önskade egenskaper. De vanligaste typerna av massa som används är kemisk massa och mekanisk massa.

Utöver dessa huvudtyper av massa kan olika blandningar och behandlingar användas för att skapa specifika egenskaper i papperet. Till exempel kan tillsatser som kalciumkarbonat eller kaolin användas för att förbättra papperets opacitet och yta.

När det gäller användning av papper för filterändamål eller som torkmaskiner, är både kemisk och mekanisk massa lämpliga beroende på kraven på filtreringseffektivitet, torkningskapacitet och hållfasthet. 

Multilagerteknik innebär att flera skikt av olika kemikalier appliceras på fibrerna för att generera komplexa material med specifika egenskaper och funktioner som exempelvis styrka, flexibilitet, isolering eller filtrering. Denna teknik är utvecklad tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan.

XPM, den experimentella lilla pappersmaskinen, är en mångsidig enhet som möjliggör produktion av papper med ytvikter som varierar från 15 till 250 g/m², beroende på sammansättningen av massan som används. Den spelar en avgörande roll som ett verktyg för utveckling och utvärdering av olika pappersprodukter och tillverkningsprocesser.

Maskinen fungerar som ett första steg för utvärdering och utveckling innan man genomför försök i större pilotskala eller genomför fullskaliga fabriksförsök. Den har en banbredd på 225 mm och är av planviratyp. XPM är utrustad med flera viktiga delar, inklusive ett pressparti, ett torkcylinderparti liknande de som används i fullskaliga pappersmaskiner, och en sektion för ytlimning. Dessutom har den en yankeecylinder för tillverkning av tissue- och MG-papper, samt utrustning för lager-på-lager-teknik för att bygga upp fiberladdningar.

Alla funktionella delar och processsteg i XPM är proportionerliga mot de som finns i en stor pappersmaskin. Kringutrustningen inkluderar en Escher-Wyss konkvarn för malning, maskinkar av olika storlekar för olika ändamål och utrustningar för dosering av kemikalier vid olika doseringspunkter. XPM är också utrustad med en upprullningsmekanism för färdigt papper för vidare efterbehandling, såsom bestrykning, kalandrering eller annan ytbehandling.

XPM möjliggör en mängd olika experiment och tester, inklusive variationer av fibersammansättning, malgrad, ytvikt och torrhalt. Det är också möjligt att utvärdera nya material eller kemikalier, såsom färger, lim, retentionsmedel, stärkelse eller andra tillsatser. Kemikaliedoseringen sker på samma positioner som i en fullstor maskin och kan anpassas efter kundens behov.

En vanlig användning av XPM är när pappersbruk eller kemikalieleverantörer genomför screeningförsök för att identifiera rätt parametrar för större fabriksförsök eller för att utveckla helt nya produkter, som exempelvis planformade material, med befintlig teknik. Med sin flexibilitet och skalbarhet är XPM en oumbärlig resurs för forskning och utveckling inom pappers- och massaindustrin.

Fakta

Namn på Test & Demo

XPM - Papperspilot för forskning

Etableringsår

1957

Kategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Tillverkning, Material, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Förpackning, Klimatneutral industri, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Vatten

Region

Region Västernorrland

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Mäldberedning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fi…
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Tjänst

Blekning av cellulosa

Genom att förstå blekningsprocessen och genomföra nödvändiga justeringar och optimeringar kan pappers- och massaindustrin producera högkvalitativa produkter med önskade egenskaper och hållbarhet. Detta bidrar inte bara till att up…
Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Expertis

Mjukpapper

Försäljningen av hygienprodukter har ökat kraftigt globalt under senare år. Konkurrensen på marknaden är stark, vilket pressar produktionskostnader. Samtidigt är det viktigt att använda hållbara material och minimera energianvändn…
Expertis

Biobaserad materialutveckling från design till uppskalning

Hållbara material spelar en central roll för framtidens hållbara planet och de har en hög efterfrågan men bristande tillgång. RISE snabbar upp processen för att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara prod…
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…